Cateva situatii in care se intocmeste autofactura

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Persoana înregistrată in scop de TVA conform art. 316 din Codul fiscal trebuie să autofactureze fiecare livrare de bunuri sau prestare de servicii către sine.

Livrarea sine

Livrarea catre sine este o operatiune asimilata livrărilor de bunuri efectuate cu plată, inscrisa in una din categoriile de mai jos:

a) preluarea de către o persoană impozabilă a bunurilor mobile achiziționate sau produse de către aceasta pentru a fi utilizate în scopuri care nu au legătură cu activitatea economică desfășurată, dacă taxa aferentă bunurilor respective sau părților lor componente a fost dedusă total sau parțial;

b) preluarea de către o persoană impozabilă a bunurilor mobile achiziționate sau produse de către aceasta pentru a fi puse la dispoziția altor persoane în mod gratuit, dacă taxa aferentă bunurilor respective sau părților lor componente a fost dedusă total sau parțial.

Prestarea catre sine

Prestarea catre sine este o operatiune asimilata prestării de servicii efectuate cu plată inscrisa in una din categoriile de mai jos:

a) utilizarea bunurilor, altele decât bunurile de capital, care fac parte din activele folosite în cadrul activității economice a persoanei impozabile în folosul propriu sau de către personalul acesteia ori pentru a fi puse la dispoziție, în vederea utilizării în mod gratuit, altor persoane, pentru alte scopuri decât desfășurarea activității sale economice, dacă taxa pentru bunurile respective a fost dedusă total sau parțial, cu excepția bunurilor a căror achiziție face obiectul limitării la 50% a dreptului de deducere.

b) serviciile prestate în mod gratuit de către o persoană impozabilă pentru uzul propriu sau al personalului acesteia ori pentru uzul altor persoane, pentru alte scopuri decât desfășurarea activității sale economice.

Exemplu:

O societate comerciala producatoare de mingi de baschet pune la dispozitia unei scoli cu titlu gratuit 10 mingi din productia proprie.

Societatea va colecta TVA si va intocmi autofactura.

Termenul pentru emiterea autofacturii este cel târziu până în cea de-a 15-a zi a lunii următoare celei în care ia naștere faptul generator al taxei, cu excepția cazului în care factura a fost deja emisă.

Articole similare

Comentariul tau aici