Ce achizitii intracomunitare de bunuri nu sunt impozabile in Romania?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Art. 268 alin. (3) din Codul fiscal arata ca:

„Sunt, de asemenea, operațiuni impozabile și următoarele operațiuni efectuate cu plată, pentru care locul este considerat a fi în România, potrivit art. 276 :

a) o achiziție intracomunitară de bunuri, altele decât mijloace de transport noi sau produse accizabile, efectuată de o persoană impozabilă ce acționează ca atare sau de o persoană juridică neimpozabilă, care nu beneficiază de excepția prevăzută la alin. (4), care urmează unei livrări intracomunitare efectuate în afara României de către o persoană impozabilă ce acționează ca atare și care nu este considerată întreprindere mică în statul său membru, și căreia nu i se aplică prevederile art. 275 alin. (1) lit. b) cu privire la livrările de bunuri care fac obiectul unei instalări sau unui montaj sau ale art. 275 alin. (2) cu privire la vânzările la distanță

b) o achiziție intracomunitară de mijloace de transport noi, efectuată de orice persoană;

c) o achiziție intracomunitară de produse accizabile, efectuată de o persoană impozabilă, care acționează ca atare, sau de o persoană juridică neimpozabilă.

Cum se traduce acest articol in termeni mai simpli ?

Aceasta inseamna ca sunt impozabile in Romania achizitiile intracomunitare de bunuri care :

 • sunt operatiuni cu plata care au locul livrarii in Romania conform art. 276 ( Locul achiziției intracomunitare de bunuri se consideră a fi locul unde se găsesc bunurile în momentul în care se încheie expedierea sau transportul bunurilor )
 • nu reprezinta mijloace de transport noi sau produse accizabile
 • sa fie efectuata de o persoana impozabila care actioneaza ca atare sau sa fie efectuata de o persoana juridica neimpozabila pentru care nu se aplica exceptia urmatoare: valoarea totală a acestor achiziții intracomunitare nu depășește pe parcursul anului calendaristic curent sau nu a depășit pe parcursul anului calendaristic anterior plafonul de 10.000 euro (34.000 in echivalent lei)
 • urmează unei livrări intracomunitare efectuate în afara României de către o persoană impozabilă ce acționează ca atare
 • persoana care efectueaza livrarea nu este considerată întreprindere mică în statul său membru
 • nu i se aplică prevederile art. 275 alin. (1) lit. b) cu privire la livrările de bunuri care fac obiectul unei instalări sau unui montaj
 • nu se aplica prevederile art. 275 alin. (2) cu privire la vânzările la distanță
 • reprezinta o achiziție intracomunitară de mijloace de transport noi
 • reprezinta o achiziție intracomunitară de produse accizabile

Acestea sunt conditii care trebuie indeplinite pentru ca o achizitie intracomunitara sa fie impozabila in Romania. Iata mai jos cateva exemple de achizitii intracomunitare care nu respecta aceste conditii sau pentru care se aplica prevederi speciale si prin urmare nu sunt impozabile in Romania . Acestea sunt detaliate la alin. (8) al art. 268 din Codul fiscal.

Asadar: nu sunt considerate operațiuni impozabile în România:

a) achizițiile intracomunitare de bunuri a căror livrare în România ar fi scutită conform art. 294 alin. (1) lit. h) – n) (acestea sunt livrarile de nave, aeronave, livrari de bunuri pentru misiuni diplomatice, catre forte NATO, diverse institutii europene)

b) achiziția intracomunitară de bunuri, efectuată în cadrul unei operațiuni triunghiulare, pentru care locul este în România , atunci când sunt îndeplinite următoarele condiții:

 1. achiziția de bunuri este efectuată de către o persoană impozabilă, denumită cumpărător revânzător, care nu este stabilită în România, dar este înregistrată în scopuri de TVA în alt stat membru;
 2. achiziția de bunuri este efectuată în scopul unei livrări ulterioare a bunurilor respective în România, de către cumpărătorul revânzător prevăzut la pct. 1;
 3. bunurile astfel achiziționate de către cumpărătorul revânzător prevăzut la pct. 1 sunt expediate sau transportate direct în România, dintr-un alt stat membru decât cel în care cumpărătorul revânzător este înregistrat în scopuri de TVA, către persoana căreia urmează să îi efectueze livrarea ulterioară, denumită beneficiarul livrării ulterioare ; Norme metodologice
 4. beneficiarul livrării ulterioare este o altă persoană impozabilă sau o persoană juridică neimpozabilă, înregistrată în scopuri de TVA în România;
 5. beneficiarul livrării ulterioare a fost desemnat în conformitate cu art. 307 alin. (4) ca persoană obligată la plata taxei pentru livrarea efectuată de cumpărătorul revânzător prevăzut la pct. 1;

c) achizițiile intracomunitare de bunuri second-hand, opere de artă, obiecte de colecție și de antichități, în sensul prevederilor art. 312, atunci când vânzătorul este o persoană impozabilă revânzătoare, care acționează în această calitate, iar bunurile au fost taxate în statul membru de unde sunt furnizate, conform regimului special pentru intermediarii persoane impozabile, în sensul art. 313 și 326 din Directiva 112, sau vânzătorul este organizator de vânzări prin licitație publică, care acționează în această calitate, iar bunurile au fost taxate în statul membru furnizor, conform regimului special, în sensul art. 333 din Directiva 112;

d) achiziția intracomunitară de bunuri care urmează unei livrări de bunuri aflate în regim vamal suspensiv sau sub o procedură de tranzit intern, dacă pe teritoriul României se încheie aceste regimuri sau această procedură pentru respectivele bunuri.

Articole similare

Comentariul tau aici