Ce aduce nou legislatia privind popririle in 2020 – Ordonanta 5/2020

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Asa cum am scris intr-un articol precedent, in MOF nr. 68 din 31 ianuarie 2020 a fost publicata Ordonanta nr. 5/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală . Printre prevederile legislative pe care le contine se numara si cele privind popririle.

Va prezentam mai jos o analiza a principalelor modificari aparute:

1.Se modifica capitolul care face referire la raspunderea solidara a debitorului in sensul ca se completeaza lista de situatii in care tertii popriti răspund solidar cu debitorul,  în limita sumelor sustrase indisponibilizării, cu inca doua noi situatii astfel:

  • in cazul popririlor înființate de organul fiscal central, instituțiile de credit transmit organului fiscal central, prin mijloace electronice de transmitere la distanță, informațiile privind suma disponibilă de plată. În acest caz, instituțiile de credit nu procedează la decontarea documentelor de plată primite, respectiv la debitarea conturilor debitorilor, și nu acceptă alte plăți din conturile acestora până la realizarea plății efective. Plata sumelor prevăzute la alin. (14) poate fi realizată până la data la care instituțiile de credit transmit informațiile privind suma disponibilă de plată.
  • in cazul popririlor înființate de organul fiscal central, instituțiile de credit efectuează plata sumelor indisponibilizate în contul special deschis la Trezoreria Operativă Centrală, cu indicarea numărului de evidentă a plății, în termenul stabilit prin ordin al ministrului finanțelor publice. În situația în care numărul de evidență a plății este completat eronat, suma se restituie instituției de credit de către Trezoreria Operativă Centrală.

2. Dispozițiile privind corectarea erorilor din documentele de plată prevazute la art. 164 din Codul de procedura fiscala se vor aplica potrivit acestei ordonante și pentru :

  • documentele de plată întocmite de către terții popriți si
  • în cazul erorilor generate de operatorii sistemului de decontare bancară. În acest caz, îndreptarea erorilor se realizează din oficiu de către organul fiscal sau, după caz, la solicitarea instituției de credit.

3.Somatia

Asa cum se stie, executarea silită începe prin comunicarea somaţiei. În cazul în care debitorul are de încasat sume certe, lichide și exigibile de la autorități sau instituții publice, executarea silită se continuă prin poprirea acestor sume ori de câte ori, ulterior comunicării somației, se depune la organul fiscal un document eliberat de autoritatea sau instituția publică respectivă prin care se certifică că sumele sunt certe, lichide și exigibile.

Ordonanta 6/2020 prevede ca in cazul în care documentul prevăzut mai sus a fost depus ulterior luării unor măsuri de executare silită potrivit prezentului cod, suma pentru care s-a înființat poprirea se actualizează, după aplicarea măsurii popririi sumelor înscrise în documentul emis de autoritatea sau instituția publică, în limita acestor sume, cu respectarea nivelului prevăzut la art. 227 alin. (1) teza a doua.

Inainte, Codul de procedura fiscala prevedea ca aceste măsuri se ridică după aplicarea măsurii popririi sumelor înscrise în documentul emis de autoritatea sau instituția publică, în limita acestor sume, cu respectarea nivelului prevăzut la art. 227 alin. (1).

4.  Suspendarea executării silite

Conform legii, pe perioada suspendării executării silite, actele de executare efectuate anterior, precum şi orice alte măsuri de executare, inclusiv cele de indisponibilizare a bunurilor, veniturilor ori sumelor din conturile bancare, rămân în fiinţă, cu excepţia situaţiilor în care suspendarea executării silite a fost dispusă în condiţiile art. 235. Daca anterior legislatia prevedea ca in acest caz, măsurile de executare aplicate se ridică prin decizie întocmită în cel mult două zile de la data intervenirii suspendării, prin noua ordonanta se arata ca in aceasta situatie, suma pentru care s-a înființat poprirea se actualizează în cel mult două zile de la data intervenirii suspendării.

5. Obligatia de plata sumelor

După înființarea popririi, terțul poprit este obligat să plătească, în termen de 3 zile lucrătoare de la data înființării popririi sau de la data la care creanța devine exigibilă, după caz, organului fiscal suma reținută și cuvenită, în contul indicat de organul de executare silită. Inainte legislatia nu stabilea acest termen clar de 3 zile lucratoare, formularea fiind oarecum ambigua: „ de îndată sau după data la care creanța devine exigibilă

Aceasta obligatie revine si bancilor, care au obligația să plătească sumele indisponibilizate în contul indicat de organul de executare silită în termen de 3 zile lucrătoare de la indisponibilizare (anterior legislatia prevedea ca este vorba de 3 zile calendaristice).

6.Comunicarea „ de indata a suspendarii executarii

Noua ordonanta mai prevede ca in cazul în care executarea silită este suspendată, potrivit legii, organul de executare silită înștiințează, de îndată, instituțiile de credit ori, după caz, terțul poprit pentru sistarea, temporară, totală sau parțială a indisponibilizării conturilor și reținerilor. Anterior se arata ca organul de executare silita are obligatia instiintarii in scris a bancilor, fapt care prelungea foarte mult procesul.

Desi termenul de indata nu este foarte specific, potrivit comunicarilor date de ministerul de Finante Florin Citu, scopul acestui sistem este de a efectua ridicarea propririlor, electronic, în cel mult o oră după plata datoriilor.

Articole similare

Comentariul tau aici