Ce conditii trebuie sa indeplineasca o persoana fizica pentru a desfasura activitate economica ca PFA?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Pot desfășura activități economice in calitate de PFA, persoanele fizice care indeplineasc anumite conditii :

  • au capacitate deplină de exercițiu;
  • nu au săvârșit fapte sancționate de legile fiscale, contabile, vamale și de cele care privesc disciplina financiar-fiscală;
  • au un sediu profesional declarat ;
  • declară pe propria răspundere că îndeplinesc condițiile de funcționare prevăzute de legislația specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecției mediului și al protecției muncii.
  • În cazul în care, potrivit unor prevederi legale speciale, pentru anumite activități economice este necesară îndeplinirea unor condiții de pregătire profesională și/sau de atestare a pregătirii sau experienței profesionale, trebuie să facă dovada îndeplinirii acestora.

Baza legala : OUG nr. 44 din 16 aprilie 2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale.

Articole similare

Comentariul tau aici