Ce cuprinde formularul 311 legat de TVA colectata

Baza legala: Ordin ANAF nr.2.224/2013; Legea 571/2003 cu completari si modificari ulterioare

 In conformitate cu Ordinul ANAF nr.2.224/2013 a aparut Formularul 311 „Declaratie privind taxa pe valoarea adaugata colectata, datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) – e) sau g) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal” care contine urmatoarele informatii :

  •  taxa colectata de catre persoanele a caror inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulata, din oficiu, potrivit prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a) – e) din CF, care trebuie platita in conformitate cu prevederile art. 11 alin. (11) si (13) din CF pentru livrari de bunuri/prestari de servicii si/sau pentru achizitii de bunuri si/sau servicii pentru care aceste persoane sunt obligate la plata TVA, efectuate in perioada in care persoanele impozabile nu au un cod valabil de TVA;
  •  taxa colectata de catre persoanele impozabile care se afla in situatiile prevazute la art. 11 alin. (11) si (13) din CF si al caror cod de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulat din oficiu potrivit prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a) – e) din CF, care efectueaza, dupa anularea inregistrarii in scopuri de TVA, livrari de bunuri prin organele de executare silita;
  •  taxa colectata care trebuie platita pentru livrari de bunuri/prestari de servicii efectuate inainte de anularea din oficiu a inregistrarii in scopuri de TVA, conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a) – e) din CF, dar a caror exigibilitate de taxa, potrivit sistemului TVA la incasare prevazut de art. 134^2 alin. (3) – (8) din CF, intervine in perioada in care persoanele impozabile care au aplicat sistemul TVA la incasare nu au un cod valabil de TVA;
  • taxa colectata care trebuie platita pentru livrari de bunuri/prestari de servicii efectuate inainte de anularea, la cerere, a inregistrarii in scopuri de TVA, conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. g) din CF, dar a caror exigibilitate de taxa, potrivit sistemului TVA la incasare prevazut de art. 134^2 alin. (3) – (8) din CF, intervine in perioada in care persoanele impozabile care au aplicat sistemul TVA la incasare nu au un cod valabil de TVA.

  Declaratia 311:

  •  se depune la organul fiscal in a carui raza teritoriala isi are domiciliul fiscal persoana impozabila sau in a carui evidenta se afla inregistrata ca platitor de impozite si taxe, direct sau prin imputernicit, la registratura sau la posta, prin scrisoare recomandata;
  •  in cazul rectificarii informatiilor din aceasta declaratie se va depune o noua declaratie pe acelasi format, bifand casuta corespunzatoare din formular.

 Autorul articolului : Sergiu Cobirzan, expert contabil si auditor financiar.

Click aici pentru profilul de Linkedin al autorului.

Articole similare

Comentariul tau aici