Declaratii scadente 27 iunie 2022

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Luni 27 iunie este termenul pentru depunerea urmatoarelor declaratii: Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată la bugetul de stat – Formularul 100 – lunar – contribuabilii care au următoarele obligaţii de plată la bugetul de stat: -impozit pe venitul persoanelor fizice: impozit pe veniturile din dividende distribuite persoanelor fizice, impozit pe veniturile…

Mai mult

Formularul 311 va fi depus online – comunicat

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Pe site-ul ANAF a aparut un comunicat cu privire la faptul ca formularul 311 “Declaraţia privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a) – e), lit. g)…

Mai mult

Ce cuprinde formularul 311 legat de TVA colectata

Baza legala: Ordin ANAF nr.2.224/2013; Legea 571/2003 cu completari si modificari ulterioare  In conformitate cu Ordinul ANAF nr.2.224/2013 a aparut Formularul 311 „Declaratie privind taxa pe valoarea adaugata colectata, datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) – e) sau g)…

Mai mult

Formularul 311- Declaratia de TVA a persoanelor al caror cod a fost anulat

Ordinul nr. 2.224 din 22.08.2013 a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 549/ 29.08.2013. Ordinul vizeaza  aprobarea modelului și conținutului formularului (311) „Declarație privind taxa pe valoarea adăugată colectată, datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a)-e) sau g) din Legea…

Mai mult

Formularele 307 si 311 – proiecte legislative

Pe site-ul ANAF au fost postate doua noi proiecte de lege: • unul pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (307) “Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea /corecţia ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată”. Prin modificările aduse art. 156.3 alin. (9) din Codul fiscal au fost extinse situaţiile în care persoanele impozabile au obligaţia de declarare a sumelor rezultate ca urmare a…

Mai mult