Ce este cifra de afaceri si cum se calculeaza ?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Cifra de afaceri este unul indicatori de baza prin care analizeaza performanta economico- financiara a unei companii . Aceasta indica capacitatea firmei de a genera venituri si astfel resurse de finantare, pozitia firmei comparativ cu altele din acelasi domeniu.

Cifra de afaceri inseamna in linii mari suma totala a veniturilor facturate de catre o companie (excluzand TVA-ul) pe o perioada determinata, respectiv un an calendaristic complet.

Exista diferente intre modul de calcul al cifrei de afaceri din punct de vedere contabil si fiscal.

Cifra de afaceri contabila – ce reprezinta ?

Cifra de afaceri din punct de vedere contabil se compune din toate veniturile rezultate din prestarea de servicii si vanzarea de produse inscrise in activitatea curenta a firmei, fiind excluse reducerile comerciale si taxa pe valoare adaugata ( TVA ) .

Cifra de afaceri fiscala – ce reprezinta acest indicator?

Conform Legii 227/2015 cifra de afaceri fiscala reprezinta totalitatea elementelor cuprinse in cifra de afaceri neta / contabila, dar include in mod suplimentar si alte elemente cu ar fi facturile emise de companie pentru avansuri incasate de la clienti sau neincasate, facturile emise inainte de livrarea produselor sau prestarea serviciilor .

Atentie ! Cifra de afaceri care se determina dpdv contabil poate sa difere astfel de cifra de afaceri dpdv fiscal.

Cifra de afaceri dpdv fiscal se regaseste la art. 310 alin. (2) Cod fiscal:

„Cifra de afaceri care servește drept referință pentru aplicarea alin. (1) este constituită din valoarea totală, exclusiv taxa în situația persoanelor impozabile care solicită scoaterea din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, a livrărilor de bunuri și a prestărilor de servicii efectuate de persoana impozabilă în cursul unui an calendaristic, taxabile sau, după caz, care ar fi taxabile dacă nu ar fi desfășurate de o mică întreprindere, a operațiunilor rezultate din activități economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, dacă taxa ar fi deductibilă, în cazul în care aceste operațiuni ar fi fost realizate în România conform art. 297 alin. (4) lit. b), a operațiunilor scutite cu drept de deducere și, dacă nu sunt accesorii activității principale, a operațiunilor scutite fără drept de deducere prevăzute la art. 292 alin. (2) lit. a), b), e) și f). Prin excepție, nu se cuprind în cifra de afaceri prevăzută la alin. (1), dacă sunt accesorii activității principale, livrările de active fixe corporale, astfel cum sunt definite la art. 266 alin. (1) pct. 3, și livrările de active necorporale, efectuate de persoana impozabilă. „

In ce contexte se utilizeaza cifra de afaceri dpdv fiscal ?

1. Cifra de afaceri, ca plafon la stabilire a regimului special de scutire pentru întreprinderile mici – 88.500 euro, al cărui echivalent în lei se stabilește la cursul de schimb comunicat de Banca Națională a României la data aderării și se rotunjește la următoarea mie, respectiv 300.000 lei.

2. Cifra de afaceri la plafonul pentru aplicarea sistemului de TVA la încasare .

Cifra de afaceri pentru calculul plafonului de 2.250.000 lei este constituită din valoarea totală a livrărilor de bunuri și a prestărilor de servicii taxabile și/sau scutite de TVA, precum și a operațiunilor rezultate din activități economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, conform art. 275 și 278, realizate în cursul anului calendaristic.

Daca compania depaseste cifra de afaceri de 2.250.000 RON anual, aceasta va trece la regimul de TVA cu plata la facturare. Daca CA este sub aceasta suma, compania va putea opta pentru TVA la incasare.

3. Cifra de afaceri ca plafon pentru stabilirea perioadei fiscale a TVA

Potrivit art. 322 Cod fiscal, perioada fiscală este luna calendaristică. Prin excepție, perioada fiscală este trimestrul calendaristic pentru persoana impozabilă care în cursul anului calendaristic precedent a realizat o cifră de afaceri din operațiuni taxabile și/sau scutite cu drept de deducere și/sau neimpozabile în România conform art. 275 și 278, dar care dau drept de deducere conform art. 297 alin. (4) lit. b), care nu a depășit plafonul de 100.000 euro al cărui echivalent în lei se calculează conform normelor metodologice, cu excepția situației în care persoana impozabilă a efectuat în cursul anului calendaristic precedent una sau mai multe achiziții intracomunitare de bunuri.

4. Cifra de afaceri pentru incadrarea ca microintreprindere

Cifra de afaceri sub 1.000.000 euro (cursul de schimb pentru determinarea echivalentului in EUR este cel valabil la închiderea exercițiului financiar în care s-au înregistrat veniturile.

Cum calculezi cifra de afaceri dpdv contabil? 

Din punct de vedere contabil grupa de conturi 70 Cifra de afaceri neta cuprinde:

701. Venituri din vânzarea produselor finite

702. Venituri din vânzarea semifabricatelor

703. Venituri din vânzarea produselor reziduale

704. Venituri din servicii prestate

705. Venituri din studii şi cercetări

706. Venituri din redevenţe, locaţii de gestiune şi chirii

707. Venituri din vânzarea mărfurilor

708. Venituri din activităţi diverse

709. Reduceri comerciale acordate

Trebuie tinut cont de faptul ca  în calcularea cifrei de afaceri nu intră:

– TVA-ul facturat (la platitorii de TVA)

– reducerile comerciale acordate clientilor;

– subvențiile pentru plata personalului;

– subvențiile pentru investiții;

– veniturile din dividende.

Pe de altă parte, cifra de afaceri  este un indicator de departajare la nivel economic care impreuna cu alti doi indicatori ajuta la incadrarea companiilor in diferite criterii de marime:

– microentitati :  cifra de afaceri netă: 3.000.000 lei (echivalentul a 676.620 euro);

– entitati mici: : cifra de afaceri netă cuprinsa intre 3.000.000 lei si 35.000.000 lei (echivalentul a 7.893.906 euro);

– entitati mijlocii si mari : cifra de afaceri netă: 35.000.000 lei (echivalentul a 7.893.906 euro);

Articole similare

Comentariul tau aici