Ce este Monitorul Oficial si cum este structurat acesta?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Ce este Monitorul Oficial?

Publicatia oficiala a Romaniei. Aici se publica actele prevazute de Constitutie, legi, hotarari, motiuni, decrete, ordonante de urgenta, acte normative, si alte acte.

Care este structura Monitorului Oficial?

Acesta este structurat in 7 parti si in cele ce urmeaza o sa le prezentam pe fiecare in parte:

 1. Partea I (inclusiv Partea I bis si Partea I in limba maghiara) cuprinde:

A. actele juridice ale Parlamentului

 • Legile, hotararile si motiunile
 • Hotararile si motiunile celor doua Camere ale Parlamentului

B. acte cu caracter politic ale Parlamentului si celor doua Camere

C. decizii ale presedintilor Camerei Deputailor si Senatului

D. actele Presedintelui Romaniei

– decretele;

– mesajele si alte acte adresate Parlamentului

E. actele Guvernului:

– hotararile, cu exceptia celor care au caracter militar;

– ordonantele emise in temeiul unei legi speciale de abilitare;

– ordonantele de urgenta;

– declaratiile de politica generala si alte asemenea declaratii;

F. actele normative ale organelor de specialitate ale administratiei publice centrale din subordinea Guvernului, potrivit competentei lor stabilite prin lege, adoptate in vederea organizarii executarii legii;

G. actele normative adoptate de autoritatile administrative autonome si de alte autoritati publice, potrivit competentei lor conferite prin lege, in vederea organizarii executarii legii;

H. deciziile, hotararile si avizele Curtii Constitutionale;

I. deciziile pronuntate de Sectiile Unite ale Inaltei Curi de Casatie si Justitie, ca urmare a solutionarii recursurilor in interesul legii;

J. actele normative adoptate de persoane juridice – altele decat autoritatile publice – care au fost abilitate prin lege sa asigure executarea unor legi;

K. alte acte, care potrivit unor dispoziţii legale, se publica in Partea I a Monitorului Oficial al Romaniei.

2. Partea a II- a cuprinde:

 • Stenogramele sedintelor Camerei Deputilor;
 • Steneogramele sedintelor Senatului;
 • Steneogramele sedintelor comune ale Camerei Deputailor si Senatului;
 • Sintezele lucrarilor comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor
 • Rapoartepe prezentate Parlamentului de catre autoritatile publice;

3. Partea a III- a cuprinde:

 • Publicatii si anunturi

4. Partea a IV-a cuprinde:

 • Publicatii ale agentilor economici

5. Partea a V-a cuprinde:

 • Contracte de munca la nivel national;

6. Partea a VI-a cuprinde:

 • Acte privind achizitiile publice;

7. Partea a VII-a. Acte care se publica in partea a VII-a:

 • Incheierea judecatorului delegat de inmatriculare in registrul comertului a societatii cooperative;
 • hotararea adunarii generale opozabila parților;
 • hotararea judecatoreasca irevocabila de anulare a hotararii adunarii generale;
 • hotararea adoptata de adunarea generala a membrilor cooperatori prin care se aproba situatia financiara anuala;
 • hotararea adunarii generale pentru majorarea capitalului social, numai daca majorarea este mai mare de 10%;
 • proiectul de fuziune sau de diviziune
 • actul modificator al actului constitutiv al societatii cooperative absorbante, vizat de judecatorul-delegat;
 • actul prin care se comunica la registrul comertului dizolvarea societatii;
 • actul de numire a lichidatorilor, precum si orice alt act care ar aduce schimbari in persoana acestora.

Articole similare

Comentariul tau aici