Ce este regulamentul intern si ce contine acesta?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

1.Ce este regulamentul intern?

Regulamentul intern este actul juridic intocmit de catre angajator, prin intermediul caruia se stabilesc regulile unei bune functionari a societatii.

2. Cine intocmeste regulamentul intern?

Regulamentul intern trebuie sa fie intocmit de catre angajator, cu consultarea sindicatului sau a reprezentantilor salariatilor.

3. Ce trebuie sa contina regulamentul intern?

a) reguli privind protectia, igiena si securitatea in munca in cadrul unitatii;

b) reguli privind respectarea principiului nediscriminarii si al inlaturarii oricarei forme de incalcare a demnitatii;

c) drepturile si obligatiile angajatorului si ale salariatilor;

d) procedura de solutionare a cererilor sau a reclamatiilor individuale ale salariatilor;

e) reguli concrete privind disciplina muncii in unitate;

f) abaterile disciplinare si sanctiunile aplicabile;

g) reguli referitoare la procedura disciplinara;

h) modalitatile de aplicare a altor dispozitii legale sau contractuale specifice;

i) criteriile si procedurile de evaluare profesionala a salariatilor.

4.   Regulamentul intern trebuie adus la cunostinta salariatilor. Acesta incepe sa isi produca efectele fata de salariati din momentul incunostintarii acestora.

5.   Angajatorul are obligatia de a informa salariatii cu privire la continutul regulamentului intern.

6.   Regulamentul intern se afiseaza la sediul angajatorului.   

7.   In cat timp trebuie intocmit regulamentul intern?

Atat angajatorii persoane juridice cat si angajatorii persoane fizice au obligatia de a intocmi regulamentul in termen de 60 de zile de la data dobandirii calitatii de persoana juridica/ dobandirea calitatii de angajator.

Comanda MANUALUL DE CONTROL INTERN de aici

Articole similare

Comentariul tau aici