Ce este telemunca?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Telemunca reprezinta o forma de organizare a muncii prin care salariatul, in mod regulat si voluntar, isi indeplineste atributiile specifice functiei, ocupatiei sau meseriei pe care o detine, in alt loc decat locul de munca organizat de angajator, cel putin o zi pe luna, folosind tehnologia informatiei si comunicatiilor.

Orice salariat care isi desfasoara activitatea in conditiile mentionate mai sus se numeste telesalariat.

Incheiere CIM/act aditional

In vederea desfasurarii activitatii de telemunca, acest lucru trebuie prevazut in mod expres in contractul individual de munca in cazul personalului nou angajat, si in actul aditional la contractul individual de munca existent. In caz contrar, angajatorul risca o amenda de 5.000 lei.

Telesalariatii isi organizeaza programul de lucru de comun acord cu angajatorul. La solicitarea angajatorului si cu acordul scris al telesalariatului cu norma intreaga, acesta poate efectua munca suplimentara.

Angajatorul are dreptul sa verifice activitatea telesalariatului.

In cazul activitatii de telemunca, contractul individual de munca contine, in afara elementelor prevazute la art 17 alin (3) din Legea nr. 53/2003, urmatoarele:

 • Precizarea expresa ca salariatul lucreaza in regim de telemunca;
 • Perioada si/sau zilele in care telesalariatul isi desfasoara activitatea la un loc de munca organizat de angajator;
 • Locul/locurile desfasurarii activitatii de telemunca, convenite de parti;
 • Programul in cadrul caruia angajatorul este in drept sa verifice activitatea telesalariatului si modalitatea concreta de realizare a controlului;
 • Modalitatea de evidentiere a orelor de munca prestate de telesalariat;
 • Responsabilitatile partilor convenite in functie de locul/locurile desfasurarii activitatii de telemunca, inclusiv responsabilitatile din domeniul securitatii si sanatatii in munca;
 • Obligatia angajatorului de a informa telesalariatul cu privire la dispozitiile din reglementarile legale, din contractul colectiv de munca aplicabil si/sau regulamentul intern, in materia protectiei datelor cu caracter personal, precum si obligatia telesalariatului de a respecta aceste prevederi;
 • Masurile pe care le ia angajatorul pentru ca telesalariatul sa nu fie izolat de restul angajatilor si care asigura acestuia posibilitatea de a se intalni cu colegii in mod regulat;
 • Conditiile in care angajatorul suporta cheltuielile aferente activitatii in regim de telemunca.

Ce obligatii are angajatorul?

Privind sanatatea si securitatea in munca a telesalariatului, angajatorul are urmatoarele obligatii:

 1. Sa asigure mijloacele aferente tehnologiei informatiei si comunicatiilor si/sau echipamentele de munca sigure necesare prestarii muncii, cu exceptia cazului in care partile convin altfel;
 2. Sa instaleze, sa verifice si sa intretina echipamentul de munca necesar, cu exceptia cazului in care partile convin altfel;
 3. Sa asigure conditii pentru ca telesalariatul sa primeasca o instruire suficienta si adecvata in someniul securitatii si sanatatii in munca.

Ce obligatii are telesalariatul?

In scopul realizarii activitatii de telemunca, telesalariatu are urmatoarele obligatii:

 1. sa informeze angajatorul cu privire la echipamentele de munca utilizate si la conditiile existente la locurile desfasurarii activitatii de telemunca si sa ii permita acestuia accesul, in masura in care este posibil, in vederea stabilirii si realizarii masurilor de securitate si sanatate in munca, necesare conform clauzelor din contractul individual de munca, ori in vederea cercetarii evenimentelor;
 2. sa nu schimbe conditiile de securitate si sanatate in munca de la locurile in care desfasoara activitatea de telemunca;
 3. sa utilizeze numai echipamente de munca care nu prezinta pericol pentru securitatea si sanatatea sa;
 4. sa isi desfasoare activitatea conform dispozitiilor prevazute in legea securitatii si sanatatii in munca;
 5. sa respecte regulile specifice si restrictiile stabilite de catre angajator cu privire la retelele de internet folosite sau cu privire la folosirea echipamentului pus la dispozitie

Articole similare

Comentariul tau aici