Ce importanta are numarul de angajati in ce priveste obligatiile si taxele de plata?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Exista cateva aspecte legate de numarul de angajati de care trebuie tinut cont intr-o firma. Fie ca vrei sa inchei un contract colectiv de munca sau un contract de internship, nu poti face asta daca nu ai un anumit numar de angajati.

1.Internship

In functie de numarul angajatilor, o societate poate incheia in mod simultan contracte de internship pentru un numar de intreni care nu poate fi mai mare de 5% din numarul total al salariatilor. Prin exceptie, societatea care are cel mult 20 de angajati poate incheia simultan doua contracte de internship.

Prin intern se intelege persoana care presteaza o activitate specifica, precizata in fisa de internship, in cadrul unei organizatii, in baza unui contract de internship.

Baza legala: Legea 176/2018 privind internshipul

2.Impozit 1% sau 3%

Cota de impozitare pe veniturile microintreprinderilor este de 3% sau 1% in functie de numarul de angajati, astfel:

  • 3% daca societate nu are salariati;
  • 1% daca societatea are salariati;

In cazul in care apare o fluctuatie de personal, in cursul anului fiscal, numarul de salariati se modifica, cotele de impozitare se aplica in mod corespunzator, incepand cu trimestrul in care s-a efectuat modificarea. Pentru microintreprinderile care au un salariat și care aplica cota de impozitare de 1%, al caror raport de muncă incetează, condiția referitoare la numarul de salariati se considera indeplinita daca in cursul aceluiasi trimestru este angajat un nou salariat.

3.Microentitate

Din punct de vedere contabil, potrivit Ordinului nr. 1802/2014, o microentitate este o entitate care, la data bilantului, nu depaseste limitele a cel putin doua dintre urmatoarele trei criterii:

  1. numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 10.
  2. totalul activelor: 1.500.000 lei (echivalentul a 338.310 euro);
  3. cifra de afaceri netă: 3.000.000 lei (echivalentul a 676.620 euro);

Aceste entitati beneficiaza de un sistem mult mai simplificat de raportare financiara (bilant) decat companiile care depasesc criteriile de marime enumerate.

Baza legala: ordinul 1802/2014

4.Ocuparea locurilor de munca vacante

Chiar daca nu are legatura in mod direct cu numarul de angajati este bine sa ne ramintim faptul ca toate locurile de munca vacante trebuie communicate in termen de 5 zile lucratoare de la vacantarea acestora la AJOFM.

Nerespectarea acestor prevederi aconstituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 3.000 lei la 5.000 lei.

De asemenea, ocuparea locurilor de munca vacante trebuie comunicata in teremn de o zi de la data ocuparii acestora (nerespectarea termenului constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda intre 3.000 lei si 5.000 lei) si in termen de 3 zile ocuparea locului de munca vacant de catre beneficiarii de indemnizatie de somaj (nerspectarea termenului constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei.)

Baza legala: Lege 53/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca

5. PFA

PFA poate desfasura activitatile pentru care este autorizata, singura sau impreuna cu cel mult 3 persoane, angajate de aceasta, in calitate de angajator, cu contract individual de munca incheiat si inregistrat in conditiile legii.

Baza legala: Lege 182/2016,  Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale

6.Intreprindere individuala

Intreprinderea individuala poate angaja cel mult 8 salariati, terte persoane, cu contract individual de munca incheiat si inregistrat in conditiile legii.

Baza legala: Lege 182/2016,  Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale

7. Incadrarea in munca a persoanelor cu handicap

In situatia in care societatea are cel putin 50 de angajati, are obligatia de a angaja persoane cu handicap intr-un procent de 4% din numarul total de angajati. In caz contrar, societatea trebuie sa plateasca lunar catre bugetul de stat o suma reprezentand 50 % din salariul de baza minim brut pe tara inmultit cu numarul de locuri de munca in care nu au angajat persoane cu handicap.

Astfel, contributia pentru persoanele cu handicap neincadrate in munca este in stransa legatura cu salariul minim, iar ori de cate ori intervine o modificare a salariului minim se modifica si contributia pentru persoanele cu handicap.

Spre exemplu, pentru anul 2020, o entitate cu 100 de angajati are doua variante: fie de a angaja persoane cu handicap intr-un procent de cel putin 4% din numarul total de angajati, respectiv 4% * 100 = 4, fie de a plati la stat lunar o suma egala cu 4*2.230 lei = 8.920 lei

Baza legala: Lege 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

8. Contractul colectiv de munca

In cazul in care societatea are cel putin 21 de angajati, angajatorul este obligat sa inceapa sa negocieze contractele colective de munca. Daca angajatorii nu initiaza negocierile, acestea pot fi incepute la cererea scrisa a organizatiei sindicale reprezentative sau a reprezentantilor angajatilor, in termen de cel mult 10 zile calendaristice de la comunicarea solicitarii.

Conctractul colectiv de munca se incheie pe o perioada determinata, care nu poate fi mai mica de 12 luni si mai mare de 24 de luni.

Baza legala: Lege 53/2003

9.Sindicatele

Conform Legii nr. 62 din 10 mai 2011 privind dialogul social pentru constituirea unui sindicat este necesar un număr de cel puțin 15 angajați din aceeași unitate. In concluzie, numarul de angajati constutuie un criteriu in functie de care pot rezulta obligatii, drepturi sau taxe suplimentare.

Articole similare

Comentariul tau aici