Ce obligatii au persoanele in cautarea unui loc de munca ce doresc sa devina ucenici ?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Ucenicia reprezintă formarea profesională realizată la locul de muncă în baza unui contract de ucenicie, pentru persoanele cu vârsta de peste 16 ani.

Pentru a participa la un program de ucenicie, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă trebuie să se înregistreze în baza de date a AJOFM în raza căreia au domiciliul sau reședința, prezentând următoarele documente:

a) actul de identitate, în original şi în copie;

b) actele de studii și de calificare, în original și copie;

c) adeverință medicală din care să rezulte că persoana este aptă de muncă sau are eventuale restricții medicale;

Pentru a beneficia de un program de ucenicie, persoana înregistrată depune la AJOFM o cerere. Modelul cererii este standardizat și pus la dispoziție de agenție.

Documentele necesare pentru încheierea contractului de ucenicie:

a) actul de identitate, în original şi în copie;

b) certificatul de naştere, în original şi în copie;

c) copii legalizate ale actelor de studii care atestă îndeplinirea condiţiilor de acces la formare profesională prin ucenicie pe nivelurile de calificare prevăzute de legislaţia în vigoare;

d) certificat medical care atestă faptul că cel în cauză este apt pentru prestarea muncii în care se organizează ucenicia;

e) dispoziţia de repartizare de la agenţia judeţeană pentru ocuparea forţei de muncă

f) în copie, contractul de formare profesională prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Actele în original se restituie titularului.

Articole similare

Comentariul tau aici