Ce prevad reglementarile contabile cu privire la scoaterea din evidenta a creantelor si datoriilor cu termene prescrise?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Ordinul 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate prevede la pct. 328 ca la scăderea din evidență a creanțelor și datoriilor ale căror termene de încasare sau de plată sunt prescrise, entitățile trebuie să demonstreze că au fost întreprinse toate demersurile legale, pentru decontarea acestora.

Art. 435. lit.e) al aceluiasi ordin, mai face o referire la veniturile rezultate din datorii prescrise si anume ca acestea sunt incluse in venituri din exploatare.

Pe de alta parte Ordinul 2861/2009 care reglementeaza inventarierea patrimoniului arata la punctul 28 : creantele şi obligaţiile faţă de terţi sunt supuse verificării şi confirmării pe baza extraselor soldurilor debitoare şi creditoare ale conturilor de creanţe şi datorii care deţin ponderea valorică în totalul soldurilor acestor conturi, potrivit “Extrasului de cont” (cod 14-6-3) sau punctajelor reciproce scrise. Nerespectarea acestei proceduri, precum şi refuzul de confirmare constituie abateri de la prezentele norme şi se sancţionează potrivit legii.

Punctul 39 al O 2861 mai prevede ca pentru pagubele determinate de expirarea termenelor de prescripţie a creanţelor sau din alte cauze, comisia de inventariere solicită explicaţii scrise de la persoanele care au răspunderea gestionării bunurilor, respectiv a urmăririi decontării creanţelor.

Monografie contabila:

Societatea X a achizitionat in urma cu 4 ani marfa de la furnizorul Y in suma de 1.000 lei plus TVA 19%. Nu a mai achitat datoria fata de furnizori. Dupa 4 ani doreste sa o scoata din evidenta.

401Furnizori=7588Alte venituri din exploatare1,190

In cazul creantelor:

654Pierderi din creanțe și debitori diverși=4111Clienți 

Articole similare

2 Thoughts to “Ce prevad reglementarile contabile cu privire la scoaterea din evidenta a creantelor si datoriilor cu termene prescrise?”

  1. radu lescu

    Ordinul cu inventarierea este din 2009, nu din 2007! Graba strica treaba!

    1. admin

      Multumim am corectat.

Comentariul tau aici