Ce prevad reglementarile contabile cu privire la scoaterea din evidenta a creantelor si datoriilor cu termene prescrise?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Ordinul 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate prevede la pct. 328 ca la scăderea din evidență a creanțelor și datoriilor ale căror termene de încasare sau de plată sunt prescrise, entitățile trebuie să demonstreze că au fost întreprinse toate demersurile legale, pentru decontarea…

Mai mult