Cele 5 modificari in legislatia telemuncii aduse de OUG 36 din 06.05.2021

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

OUG 36 publicata in 06.05.2021 aduce cateva modificari legislatiei telemuncii, mai precis Legii 81/2018/.

1.Prima modificare se refera chiar la definitia telemuncii, din care se elimina conditia ca cel putin o zi pe luna, munca sa fie derulata in alt loc decat cel organizat de angajator.

Definitia nouaDefinitia veche
Forma de organizare a muncii prin care salariatul, în mod regulat și voluntar, își îndeplinește atribuțiile specifice funcției, ocupației sau meseriei pe care o deține în alt loc decât locul de muncă organizat de angajator, folosind tehnologia informației și comunicațiilorForma de organizare a muncii prin care salariatul, în mod regulat și voluntar, își îndeplinește atribuțiile specifice funcției, ocupației sau meseriei pe care o deține, în alt loc decât locul de muncă organizat de angajator, cel puțin o zi pe lună, folosind tehnologia informației și comunicațiilor

2.A doua modificare se refera la conditiile in care angajatorul poate sa verifice activitatea salariatului prin introducerea prevederii ca aceasta activitate se va face prin mijloace electronice.

Varianta nouaVariante veche
Angajatorul este în drept să verifice activitatea telesalariatului în principal prin utilizarea tehnologiei informației și comunicațiilor, în condițiile stabilite prin contractul individual de muncă, regulamentul intern și/sau contractul colectiv de muncă aplicabil, în condițiile legii.Angajatorul este în drept să verifice activitatea telesalariatului, în condițiile stabilite prin contractul individual de muncă, regulamentul intern și/sau contractul colectiv de muncă aplicabil, în condițiile legii.

3.Se abroga prevederea ca in CIM de telemunca trebuie sa existe prevederea expresa referitoare la locul/locurile desfășurării activității de telemuncă, convenite de părți.

4.Se completeaza prevederile privind modul de asigurare a instructajului SSM

Prevederea nouaPrevederea veche
Angajatorul are obligatia să asigure condiții pentru ca telesalariatul să primească o instruire suficientă și adecvată în domeniul securității și sănătății în muncă, în special sub formă de informații și instrucțiuni de lucru privind utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare: la angajare, la introducerea unui nou echipament de muncă, la introducerea oricărei noi proceduri de lucru.Angajatorul are obligatia să asigure condiții pentru ca telesalariatul să primească o instruire suficientă și adecvată în domeniul securității și sănătății în muncă, în special sub formă de informații și instrucțiuni de lucru, specifice locului de desfășurare a activității de telemuncă și utilizării echipamentelor cu ecran de vizualizare: la angajare, la schimbarea locului de desfășurare a activității de telemuncă, la introducerea unui nou echipament de muncă, la introducerea oricărei noi proceduri de lucru.

5. Se completeaza lista obligatiilor pe care le are salariatul in telemunca cu o noua obligatie: confidentialitatea datelor.

Astfel, salariatul aflat in telemunca trebuie să respecte și să asigure confidențialitatea informațiilor și documentelor utilizate în timpul desfășurării activității de telemuncă.

Articole similare

Comentariul tau aici