Certificatul de amanare de la plata in vama a TVA O 2494/14.09.2023

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

In MOF 829 din 14 septembrie 2023 s-a publicat Ordinul nr. 2.494 din 4 septembrie 2023 pentru modificarea Ordinului ministrului finanțelor nr. 3.225/2020 pentru aprobarea Normelor privind procedura de acordare a certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată și de eliberare a garanției pentru importurile de bunuri .

Institutia care va gestiona aceste proces este Autoritatea Vamala Romana . Anterior institutia era Direcția Generală a Vămilor.

Prin acest act normativ se modifica modelul cererii pentru eliberarea certificatului de amanare de la plata in vama a TVA.

Noul model este prezentat mai jos:

CERERE pentru eliberarea certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată, în baza prevederilor art. 326 alin. (4) lit. a) in Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

  1. Denumirea solicitantului …………………………………………………
  2. Adresa …………………………………………………………………………
  3. Codul de înregistrare în scopuri de TVA …………………………………..
  4. Organul fiscal la care este înregistrat în scopuri de TVA ………………..
  5. Documente anexate …………………………………………………………
  6. Nume și prenume ……………………………………………………………..
  7. Funcția ……………………………………………….
  8. Data …………………………………………………..
  9. Semnătura și ștampila

În situația în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 326 alin. (4^1) din Codul fiscal, Autoritatea Vamală Română eliberează persoanelor care au depus documentația certificatul de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată în termen de 30 de zile de la depunerea cererii și a documentației complete.
Certificatul de amânare de la plată se eliberează pe o perioadă de 6 luni.

Articole similare

Comentariul tau aici