Certificatul de rezidenta fiscala – obtinere si valabilitate

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

In urma incheierii unor conventii de evitare a dublei impuneri intre tari si potrivit unor principii de echitate fiscala, unele tari au decis ca in urma unor relatii contractuale pe care anumiti contribuabili ii au cu nerezidentii, plata impozitului pe venit sa se faca o singura data, doar intr-una din cele doua tari.

Manual de Politici si Proceduri Contabile – click AICI

Si Romania are incheiate conventii de evitare a dublei impuneri cu numeroase state. Spre exemplu , daca o persoana juridica romana a incheiat un contract cu un furnizor din afara granitelor sale, insa cu care Romania are incheiata o conventie, si potrivit acestui contract are de platit o anumita suma de bani, impozitul aferent venitului obtinut nu se va achita in ambele tari, ci doar in Romania.

Pentru a se evita dubla impunere, furnizorul strain care a incheiat contractul cu persoana juridica romana trebuie sa dovedeasca ca este platitor de impozit pe venit la el in tara. Dovada pentru care acesta nu este inregistrat fiscal in Romania se face cu ajutorul unui document, si anume certificatul de rezidenta fiscala emis de catre autoritatea competenta din statul sau , la cererea persoanei interesate.

Pentru ca certificatul de rezidenta fiscal sa fie considerat valabil, trebuie prezentat de catre nerezidentul contractant fie in momentul realizarii efective a venitului, fie in anul urmator realizarii acestuia prin depunerea acestuia in original sau tradus si legalizat de catre organul competent. Imediat ce se obtine acest certificat , prevederile specifice conventiei de evitare a dublei impuneri intre Romania si statul respective, intra automat in vigoare . In cadrul termenului legal de prescriptie si cu conditia mentiunii exprese in certificatul de rezidenta fiscal ca persoana nerezidenta beneficiar de venit a avut rezidenta fiscala in statul contractant cu care este incheiata conventia de evitare a dublei impuneri , in termenul de prescriptie si pe intreaga perioada pentru care s-au realizat veniturile din Romania se va face regularizarea impozitului pe venit.

Atentie ! Certificatul de rezidenta fiscala prezentat in cursul anului pentru care se fac platile este valabil si in primele 60 de zile calendaristice din anul urmator, cu exceptia situatiei in care se schimba conditiile de rezidenta.

Exista cazuri in care desi nerezidentul contractant indeplineste toate conditiile pentru a beneficia de evitarea dublei impuneri, acesta omite sa aduca actul doveditor partenerului roman, si anume certificatul de rezidenta fiscala, astfel aplicandu-se regulile de drept comun in materie prevazute de Codul Fiscal Roman, asadar se va retine la sursa impozitul pe venit conform legii romane aflate in vigoare.

Cum pot intra in posesia unui certificat de rezidenta fiscala?

In vederea obtinerii certificatului, contribuabilii trebuie sa depuna formularul – cerere pentru eliberarea Certificatului de rezidenta fiscala privind aplicarea Conventiei/Acordului de evitare a dublei impuneri dintre Romania si …, pentru persoanele juridice rezidende in Romania impreuna cu o copie dupa certificatul de inregistrare fiscala si o imputernicire la care atasam o copie dupa cartea de identitate a imputernicitului (daca este cazul).

Click aici pentru a descarca formularul valabil pentru persoanele juridice !

Pentru certificatele de rezidenta, modele agreate de autoritatile fiscale straine, este necesar formularul tipizat eliberat de autoritatile fiscale straine, competat, dupa caz, insotit de traducerea autorizata a acestora.

Manual de Politici si Proceduri Contabile – click AICI

Autor articol: Diana Lodoaba, economist, profil Linkedin -click aici-

Articole similare