Cheltuieli cu dobanzile si diferentele de curs valutar – deductibilitate

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Potrivit Codului Fiscal, cheltuielile cu dobanzile sunt integral deductibile in cazul in care gradul de indatorare a capitalului este mai mic sau egal cu 3. Gradul de indatorare a capitalului se determina ca raport intre capitalul imprumutat cu termen de rambursare peste un an si capitalul propriu, ca medie a valorilor existente la inceputul anului si sfarsitul perioadei pentru care se determina impozitul pe profit. Prin capital imprumutat se intelege totalul creditelor si imprumuturilor cu termen de rambursare peste un an.

Daca gradul de indatorare a capitalului este peste 3 sau capitalul propriu are o valoare negativa atunci, cheltuielile cu dobanzile si cu pierderea neta din diferentele de curs valutar sunt nedeductibile. Acestea se reporteaza in perioada urmatoare, in conditiile alin. (1), pana la deductibilitatea integrala a acestora.

Atentie! Dobanzile si pierderile nete din diferente de curs valutar, in legatura cu imprumuturile obtinute direct sau indirect de la banci internationale de dezvoltare si organizatii similare, mentionate in norme, si cele care sunt garantate de stat, cele aferente imprumuturilor obtinute de la institutiile de credit romane sau straine, institutiile financiare nebancare, precum si cele obtinute in baza obligatiunilor admise la tranzactionare pe o piata reglementata nu intra sub incidenta prevederilor prezentului articol.

In cazul imprumuturilor obtinute de la alte entitati, cu exceptia celor prevazute la alin. (6), dobanzile deductibile sunt limitate la:

  1. nivelul ratei dobanzii de politica monetara a BNR, corespunzatoare ultimei luni din trimestru, pentru imprumuturile in lei;
  2. nivelul ratei dobanzii anuale de 4%, pentru imprumuturile in valuta. Nivelul ratei dobanzii pentru imprumuturile in valuta se actualizeaza prin HG.

Atentie! Cheltuielile cu dobanzile care sunt incluse in costul de achizitie sau in costul de productie al unui activ cu ciclu lung de fabricatie, nu intra sub incidenta prevederilor prezentului articol.

Autor articol: Diana Dragomir, economist, profil Linkedin -click aici-

Articole similare