Cheltuielile cu sponsorizarea – cadru legislativ

Sumele virate drept sponsorizare nu sunt cheltuielile deductibile la determinarea profitului impozabil, insa trebuie retinut faptul ca in limita sumei sponsorizate, sponsorul beneficiaza de credit fiscal prin scaderea din impozitulul pe profit datorat bugetului de stat sumele aferente sponsorizarii in limita minima de 3 la mie din cifra de afaceri, dar nu mai mult de 20% din impozitul pe profit datorat.

Sumele care nu sunt scăzute din impozitul pe profit, potrivit prevederilor prezentei litere, se reportează în următorii 7 ani consecutivi. Recuperarea acestor sume se va efectua în ordinea înregistrării acestora, în aceleaşi condiţii, la fiecare termen de plată a impozitului pe profit.

Pentru contribuabilii care aplică reglementările conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, cu excepţia instituţiilor de credit – persoane juridice române şi sucursalelor din România ale instituţiilor de credit – persoane juridice străine, «cifra de afaceri» cuprinde veniturile din vânzarea de bunuri şi prestarea de servicii din care se scad sumele reprezentând reduceri comerciale acordate şi se adaugă subvenţiile de exploatare aferente cifrei de afaceri;

Articole similare

Comentariul tau aici