Cine este responsabil cu semnarea bilantului la 30.06.2018 ?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Pana la data de 16 august 2018, entitatile care au inregistrat in exercitiul financiar precedent o cifra de afaceri mai mare de 220.000 lei sunt obligate sa intocmeasca si sa depuna situatii financiare (bilant) la 30.06.2018.

Informatiile cu privire la intocmirea si depunerea bilanturilor semestriale au fost cuprinse in Ordinul nr. 2531/2018 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2018 a operatorilor economici, precum si pentru modificarea si completarea unor reglementari contabile.

Bilanturile depuse la 30 iunie 2018 sunt semnate de persoanele in drept, cuprinzand si numele in clar al acestora.

Randul corespunzator calitatii persoanei care a intocmit raportarile contabile se completeaza astfel:

  • directorul economic, contabilul-sef sau alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie, potrivit legii contabilitatii;
  • persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania.

Pe de alta parte, bilanturile la 30 iunie 2018 se semneaza si de catre administratorul sau persoana care are obligatia gestionarii entitatii.

Articole similare