Nu uita de bilantul semestrial – termen 20.08.2018

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Entitatile care in exercitiul financiar precedent au inregistrat o cifra de afaceri mai mare de 220.000 lei trebuie sa intocmeasca si sa depuna situatii financiare pentru 30 iunie 2018. Entitatile depun raportarile contabile la unitatile teritoriale ale MFP, in format hartie si in format electronic sau numai in forma electronica, pe portalul www.e-guvernare.ro, avand atasata o semnatura…

Mai mult

Cine este responsabil cu semnarea bilantului la 30.06.2018 ?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Pana la data de 16 august 2018, entitatile care au inregistrat in exercitiul financiar precedent o cifra de afaceri mai mare de 220.000 lei sunt obligate sa intocmeasca si sa depuna situatii financiare (bilant) la 30.06.2018. Informatiile cu privire la intocmirea si depunerea bilanturilor semestriale au fost cuprinse in Ordinul nr. 2531/2018…

Mai mult