Consiliul pentru Supravegherea in Interes Public a Profesiei Contabile

Consiliul pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile(CSIPPC ) funcţionează şi îşi desfăşoară activitatea în temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi supravegherea în interes public a profesiei contabile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările şi completările ulterioare (O.U.G. nr. 90/2008).

CSIPPC este o instituţie publică autonomă cu personalitate juridică şi reprezintă autoritatea competentă în domeniul supravegherii publice a auditului statutar.

Consiliul funcţionează pe lângă Ministerul Finanţelor Publice si are sediul social al în municipiul Bucureşti, Bd. Libertăţii nr. 12, sectorul 5.
Consiliul este principala autoritate naţională care asigură urmărirea şi alinierea activităţii de audit statutar la deciziile luate la nivelul Comisiei Europene în domeniile supravegheate.

Obiective:

a) supravegherea în interes public a activităţii de audit statutar, potrivit cerinţelor directivelor europene în domeniu;
b) supravegherea în interes public a activităţii Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, denumit în continuare Corpul sau CECCAR, şi a membrilor acestuia;
c) stabilirea strategiei cu privire la activitatea de supraveghere în interes public a profesiei contabile;
d) monitorizarea şi coordonarea procesului de aplicare în România a Standardelor Internaţionale de Audit (ISA) şi a Codului etic;
e) promovarea şi urmărirea creşterii încrederii publice în activitatea de audit statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate;
f) asigurarea diferitelor părţi reprezentative ale interesului public, aşa cum sunt definite la art. 2 pct. 17 din O.U.G. nr. 90/2008, în sensul că auditorii statutari respectă ISA, Codul etic şi regulile de independenţă, adecvarea onorariilor sau alte aspecte care pot afecta reputaţia auditorului;
g) realizarea cooperării şi comunicării cu organismele internaţionale din domeniul ISA, al auditului statutar şi al supravegherii în interes public şi cu alte organisme de profil implicate în procesul de elaborare şi implementare a standardelor specifice domeniului auditului statutar, precum şi crearea cadrului corespunzător pentru a răspunde solicitărilor acestora;
h) reprezentarea României, alături de organizaţiile profesionale, în cadrul organismelor internaţionale din domeniul ISA, al auditului statutar şi al supravegherii în interes public, prin participarea personalului de specialitate la reuniunile acestor organisme;
i) asigurarea participării, fără drept de vot, la lucrările Conferinţei Camerei Auditorilor Financiari din România, denumită în continuare Camera sau CAFR, şi ale Conferinţei naţionale a CECCAR;
j) transmiterea de informări şi răspunsuri, la solicitările Comisiei Europene, în ceea ce priveşte profesia de audit statutar şi supravegherea în interes public la nivel naţional a activităţii de audit statutar.

In M.Of. nr.395/28.05.2014 a fost publicata decizia nr. 14/2014 privind adoptarea modificărilor Regulamentului intern al Comisiei de disciplină a Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile, adoptat prin Decizia Consiliului superior al Consiliului pentru upravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile nr. 53/2014 .

Articole similare

Comentariul tau aici