Contabilitatea decontarilor intre entitati afiliate- contul 4511, monografii

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Contabilitatea decontarilor intre entitati afiliate se tine cu ajutorul contului 451 “Decontări între entitățile afiliate”, cont bifuncțional al carui sold debitor reprezintă creanțele entității, iar soldul creditor, datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate.

In debit se inregistreazaIn credit se inregistreaza
-sumele virate altor entități afiliate (512);
-sumele cuvenite din vânzări de bunuri și prestări de servicii către entități afiliate, precum și taxa pe valoarea adăugată aferentă (701 la 708, 4427);
– prețul de vânzare al imobilizărilor corporale și necorporale cedate entităților afiliate, precum și taxa pe valoarea adăugată aferentă (758, 4427);
– prețul de vânzare al imobilizărilor financiare cedate la entități afiliate (764);
– dividende aferente investițiilor deținute la entități afiliate (761, 762);
– valoarea creanțelor reactivate (754);
– valoarea despăgubirilor, amenzilor și penalităților datorate de entitățile afiliate (758);
– dobânzile cuvenite aferente împrumuturilor acordate entităților afiliate (766);
– diferențele favorabile de curs valutar aferente datoriilor în valută față de entitățile afiliate, la decontarea acestora (765);
– diferențele favorabile aferente datoriilor față de entitățile afiliate, cu decontare în funcție de cursul unei valute, la decontarea acestora (768);
– diferențele favorabile de curs valutar la finele lunii, respectiv la închiderea exercițiului financiar, din evaluarea soldului în valută, aferent decontărilor față de entități afiliate (765);
– diferențele favorabile aferente soldului decontărilor față de entități afiliate, cu decontare în funcție de cursul unei valute, la finele lunii, respectiv la închiderea exercițiului financiar (768).
– sumele încasate de la alte entități afiliate (512);
– valoarea imobilizărilor facturate de furnizori – entități afiliate sau a serviciilor prestate de terți pentru realizarea acestor imobilizări (203, 205, 206, 208, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 231, 235);
– valoarea la preț de cumpărare sau standard (prestabilit) a materiilor prime, materialelor consumabile, materialelor de natura obiectelor de inventar etc. primite de la entități afiliate (301, 302, 303, 308, 361, 368, 371, 381, 388);
– taxa pe valoarea adăugată aferentă furnizorilor (4426);
– dobânzile datorate aferente împrumuturilor angajate (666);
– încasarea dividendelor din participații (512);
– valoarea debitelor scăzute din evidență (654);
– diferențele nefavorabile aferente creanțelor în valută față de entitățile afiliate, cu ocazia decontării acestora (665);
– diferențele nefavorabile aferente creanțelor față de entitățile afiliate, cu decontare în funcție de cursul unei valute, cu ocazia decontării acestora (668);
– diferențele nefavorabile de curs valutar din evaluarea soldului în valută, înregistrate la finele lunii, respectiv la închiderea exercițiului financiar (665);
– diferențele nefavorabile aferente soldului decontărilor cu entitățile afiliate, cu decontare în funcție de cursul unei valute, înregistrate la finele lunii, respectiv la închiderea exercițiului financiar (668).

Monografii contabile:

1.O entitate E1 acorda un imprumut unei entitati afiliate E2 , in suma de 100.000 lei, pe un an, cu dobanda 3%/an.

In contabilitatea lui E1:

 • acordarea imprumutului :
4511Decontari intre entitatile afiliate=5121Conturi la banci in lei100.000
 • inregistrarea dobanzii , lunar: 100.000 * 3%/12 = 3.000/12 lei = 250 lei/luna
4518Dobanzi aferente decontarilor intre entitati afiliate=766Venituri din dobanzi250
 • restituirea imprumutului si a dobanzii la finalul perioadei:
5121Conturi la banci in lei=4511Decontari intre entitatile afiliate100.000
5121 Conturi la banci in lei=4518Dobanzi aferente decontarilor intre entitati afiliate3.000

In contabilitatea lui E2:

 • primirea imprumutului :
5121Conturi la banci in lei=4511Decontari intre entitatile afiliate100.000
 • inregistrarea lunara a dobanzii:
666Cheltuieli cu dobanzile=4518Dobanzi aferente decontarilor intre entitati afiliate250
 • restituirea imprumutului la scadenta:
4511Decontari intre entitatile afiliate=5121Conturi la banci in lei100.000
 • restituirea dobanzii:
4518Dobanzi aferente decontarilor intre entitati afiliate=5121Conturi la banci in lei3.000

2. E1 vinde catre o entitate afiliata E2 materii prime in suma de 600 lei. Presupunem ca nici una dintre entitati nu este platitoare de TVA.

In contabilitatea lui E1:

 • inregistrarea facturii de vanzare:
4511Decontari intre entitati afiliate=702Venituri din vânzarea semifabricatelor600
 • incasarea facturii
5121Conturi la banci in lei=4511Decontari intre entitati afiliate600

In contabilitatea lui E2:

 • achizitia semifabricatelor care in contabilitatea lui E2 sunt materii prime:
301Materii prime=4511Decontari intre entitati afiliate600
 • plata facturilor
4511Decontari intre entitati afiliate=5121Conturi la banci in lei600

Articole similare

Comentariul tau aici