CONTRACTECONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII ȘI CONSULTANȚĂ – CONTABILITATE

Creat de avocați și contabili experți, contractul definește clar termenii de desfășurare a colaborării, oferind o bază legală solidă pentru furnizorul serviciilor de contabilitate. Contractul poate fi ajustat pentru a se alinia cerințelor dvs. specifice.

Basic: 650 lei

Premium: 900 lei

Personalizat: Solicită oferta!


CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ

Contractul de Muncă este rodul eforturilor dedicate ale unei echipe de avocați și contabili, oferind un cadru juridic eficient și ușor de înțeles pentru angajare. Documentul integrează elemente esențiale, asigurând conformitatea cu legislația muncii și claritate pentru angajatori și angajați. Contractul poate fi ajustat pentru a se alinia cerințelor dvs. specifice.

Basic: 650 lei

Premium: 1.200 lei

Personalizat: Solicită oferta!


CONTRACT COLECTIV DE MUNCĂ

Elaborat de o echipă de avocați specializați în dreptul muncii și contabili experți, contractul colectiv de muncă oferă o structură legală clară și ușor de înțeles pentru angajare. Documentul asigură un cadru legal solid și cuprinzător, contribuind la relații de muncă echitabile. Prevederile contractuale pot fi adaptate de către aceeași echipă de profesioniști pentru a răspunde cerințelor dvs. Specifice.

Basic: 1.800 lei

Premium: 2.900 lei

Personalizat: Solicită oferta!


REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ

Elaborat riguros de către avocați specializați în dreptul muncii și contabili experți, documentul reglementează în termeni clari normele de comportament, procedurile de lucru și politicile disciplinare ale organizației, în acord cu legislația în vigoare în dreptul muncii. Prevederile regulamentului pot fi ajustate pentru a se alinia situației dvs. specifice.

Basic: 1.600 lei

Premium: 2.800 lei

Personalizat: Solicită oferta!


CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII – MARKETING DIGITAL 

Contractul de prestări servicii de Marketing Digital oferă baza legală pentru o colaborare transparentă și în conformitate cu reglementările legislative actuale. Elaborat de experți în drept și contabilitate, contractul cuprinde toate aspectele cheie ale serviciilor de marketing, de la protecția datelor la aspectele financiare și poate fi personalizat de către echipa noastră pentru a se alinia cu cerințele dvs.

Basic: 800 lei

Premium: 1.500 lei

Personalizat: Solicită oferta!


CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII – SOFTWARE

Elaborat de avocați specializați în dreptul tehnologiei informației și contabili cu expertiză în sectorul digital, contractul abordează cu acuratețe toate aspectele importante: drepturile de proprietate intelectuală, termenele și condițiile de livrare, confidențialitatea, precum și aspectele financiare detaliate. Prevederile contractuale pot fi adaptate de către aceeași echipă de profesioniști pentru a se alinia cerințelor dvs. specifice.

Basic: 800 lei

Premium: 1.500 lei

Personalizat: Solicită oferta!


CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII – QUALITY ASSURANCE TESTER

Contractul de prestări servicii pentru Quality Assurance Tester oferă baza legală pentru o colaborare protejată, în acord cu legislația actuală. Conceput de avocați și contabili experimentați, documentul integrează aspectele cheie specifice acestui tip de activitate, asigurând o colaborare optimă între profesionist și client. Contractul poate fi adaptat de către aceeași echipă de experți pentru a răspunde nevoilor dvs. specifice.

Basic: 800 lei

Premium: 1.500 lei

Personalizat: Solicită oferta!


CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII – DATA ANALYST

Contractul de prestări servicii pentru Data Analyst oferă baza legală pentru o colaborare protejată și în conformitate cu reglementările legislative actuale. Conceput de avocați și contabili experimentați, documentul integrează aspectele cheie specifice acestui tip de activitate, asigurând o colaborare optimă între profesionist și client. Contractul poate fi adaptat de către aceeași echipă de experți pentru a răspunde nevoilor dvs. specifice.

Basic: 800 lei

Premium: 1.500 lei

Personalizat: Solicită oferta!


CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII – WEB DESIGN

Contractul este proiectat de o echipă de avocați cu specializare în dreptul proprietății intelectuale și  contabili experți, oferind un cadru legal și financiar robust pentru proiectele de web design. Acest document acoperă aspectele elementare precum drepturile de autor, asigurând o colaborare clară și protejată între profesionist și client. Echipa noastră este pregătită să ajusteze contractul pentru a se alinia cerințelor dvs. specifice.

Basic: 800 lei

Premium: 1.500 lei

Personalizat: Solicită oferta!


CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII – WEB DEVELOPER

Conceput cu efortul unei echipe de avocați specializați în dreptul tehnologiei informației și contabili cu expertiză în sectorul digital, contractul abordează cu acuratețe toate aspectele importante: drepturile de proprietate intelectuală, termenele și condițiile de livrare, confidențialitatea, precum și aspectele financiare detaliate. Prevederile contractuale pot fi adaptate de către aceeași echipă de profesioniști pentru a se alinia cerințelor dvs. specifice.

Basic: 800 lei

Premium: 1.500 lei

Personalizat: Solicită oferta!


CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII – DESIGN DIGITAL 

Contractul de Prestări Servicii pentru Design Digital este proiectat de o echipă de avocați cu specializare în dreptul proprietății intelectuale și contabili experți, oferind un cadru legal și financiar robust pentru proiectele de design digital. Acest contract acoperă aspectele elementare precum drepturile de autor, asigurând o colaborare clară și protejată între designer și client. Contractul poate fi ajustat pentru a se alinia cerințelor dvs. specifice.

Basic: 800 lei

Premium: 1.500 lei

Personalizat: Solicită oferta!


CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII – INFLUENCER

Contractul este riguros conceput de către avocați și contabili experimentați, oferind un cadru legal și financiar clar pentru colaborările între branduri și influenceri. Clauzele contractului stabilesc obligațiile brandului, drepturile influencer-ului și termenii de promovare, garantând conformitatea cu reglementările legale actuale și protejarea intereselor părților. Prevederile contractuale pot fi adaptate de către aceeași echipă de profesioniști pentru a se alinia cerințelor dvs. specifice. 

Basic: 800 lei

Premium: 1.500 lei

Personalizat: Solicită oferta!


CONTRACT CONSULTANTA DE BUSINESS

Contractul de Consultanță de Business este rezultatul expertizei cumulate a unor avocați și contabili experimentați. Elaborat riguros pentru a asigura o colaborare optimă între profesioniști și clienții lor, documentul acoperă aspectele legale esențiale, asigurând o bază juridică solidă.
Contractul poate fi adaptat de către aceeași echipă de profesioniști pentru a răspunde nevoilor dvs. specifice.

Basic: 800 lei

Premium: 1900 lei

Personalizat: Solicită oferta!


CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII FOTO – PORTRET

Contractul de Prestări Servicii Foto este atent elaborat de o echipă de avocați specializați în drepturi de autor și contabili, oferind un cadru legal și financiar detaliat pentru serviciile de fotografie. Acest contract acoperă aspectele esențiale unei astfel de colaborări, stabilind cu precizie drepturile și obligațiile părților. Echipa noastră de specialiști este pregătită să adapteze contractul conform nevoilor dvs. specifice.

Basic: 800 lei

Premium: 1.500 lei

Personalizat: Solicită oferta!


CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII FOTO – PRODUS

Contractul de Prestări Servicii Foto este atent elaborat de o echipă de avocați specializați în drepturi de autor și contabili experți, oferind un cadru legal și financiar detaliat pentru serviciile de fotografie de produs. Acest contract acoperă aspectele esențiale unei astfel de colaborări, stabilind cu precizie drepturile și onligațiile părților. Echipa noastră de specialiști este pregătită să adapteze contractul conform nevoilor dvs. specifice.

Basic: 800 lei

Premium: 1.500 lei

Personalizat: Solicită oferta!


CONTRACT DE ÎMPRUMUT CU DOBÂNDĂ

Conceput de o echipă de avocați și contabili experimentați, contractul reprezintă un acord solid și accesibil ambelor părți. Documentul cuprinde condițiile de împrumut, rambursarea, dobânzile și orice alte obligații, asigurând definirea clară a tuturor aspectelor financiare, conform legislației în vigoare. Contractul poate fi ajustat pentru a se alinia cerințelor dvs. Specifice.

Basic: 500 lei

Premium: 800 lei

Personalizat: Solicită oferta!


CONTRACT DE COMODAT PENTRU SEDIUL SOCIAL/PUNCT DE LUCRU

Contractul de Comodat pentru Sediul Social/Punct de Lucru reprezintă un acord prin care o parte permite celeilalte să folosească un spațiu pentru desfășurarea de activități comerciale, fără a plăti chirie. Acesta este elaborat de avocați cu specializare în drept comercial și contabili experți, asigurând claritate în definirea termenilor, drepturilor și obligațiilor părților.  Prevederile contractuale pot fi adaptate de către aceeași echipă de profesioniști pentru a se alinia cerințelor dvs. specifice.

Basic: 200 lei

Premium: 400 lei

Personalizat: Solicită oferta!


CONTRACT DE COMODAT – LOCUINȚĂ

Reprezintă un acord complet prin care proprietarul – numit comodant, permite utilizarea unei locuințe, fără costuri, de către o altă parte – numită comodatar. Contractul este redactat de specialiști în drept și contabilitate și clarifică termenii, drepturile și responsabilitățile ambelor părți, asigurând o utilizare conformă și protejată a proprietății. Contractul poate fi ajustat de către aceeași echipă de profesioniști pentru a se alinia situației dvs. specifice.

Basic: 200 lei

Premium: 400 lei

Personalizat: Solicită oferta!


ACORD DE CONFIDENȚIALITATE (NDA) UNILATERAL

Elaborat de o echipă experimentată de avocați specializați și contabili, acordul de confidențialitate asigură protecția eficientă a informațiilor sensibile în cadrul relațiilor comerciale. Expertiza noastră juridică vă garantează un document precis și accesibil care definește clar drepturile și obligațiile părților, oferind securitate în relațiile de afaceri. Acordul poate fi adaptat de aceeași echipă de experți pentru a îndeplini criteriile dvs specifice.

Basic: 700 lei

Premium: 1.200 lei

Personalizat: Solicită oferta!


ACORD DE CONFIDENȚIALITATE (NDA) BILATERAL

Elaborat de o echipă experimentată de avocați specializați și contabili, acordul de confidențialitate asigură protecția eficientă a informațiilor sensibile în cadrul relațiilor comerciale. Expertiza noastră juridică vă garantează un document precis și accesibil care definește clar drepturile și obligațiile părților, oferind securitate în relațiile de afaceri. Acordul poate fi adaptat de aceeași echipă de experți pentru a îndeplini criteriile dvs specifice.

Basic: 700 lei

Premium: 1.200 lei

Personalizat: Solicită oferta!


CONTRACT DE ÎNCHIRIERE AUTO

Conceput de avocați și contabili cu experiență, contractul cuprinde toate aspectele cheie pentru închirierea protejată a bunului: termenii de utilizare, responsabilitățile părților, tarifele și condițiile asigurării. Documentul este redactat pentru a fi ușor de înțeles de ambele părți și oferă un cadru legal solid, iar prevederile contractuale pot fi ajustate pentru a se alinia cerințelor dvs.

Basic: 200 lei

Premium: 400 lei

Personalizat: Solicită oferta!


CONTRACT PRESTĂRI SERVICII – ANTREPRIZĂ BENEFICIAR

Contractul este elaborat de avocați specializați și contabili experți, oferind un cadru clar și detaliat pentru diverse parteneriate de afaceri. Contractul definește riguros condițiile, responsabilitățile și beneficiile colaborării, asigurând o înțelegere reciprocă și protecția intereselor părților. Clauzele contractuale pot fi adaptate de către aceeași echipă de profesioniști pentru a se alinia cerințelor dvs. specifice.

Basic: 1.200 lei

Premium: 1.900 lei

Personalizat: Solicită oferta!


CONTRACT PRESTĂRI SERVICII – ANTREPRIZĂ PRESTATOR

Contractul este elaborat de avocați specializați și contabili experți, oferind un cadru clar și detaliat pentru diverse parteneriate de afaceri. Contractul definește riguros condițiile, responsabilitățile și beneficiile colaborării, asigurând o înțelegere reciprocă și protecția intereselor părților. Clauzele contractuale pot fi adaptate de către aceeași echipă de profesioniști pentru a se alinia cerințelor dvs. specifice.

Basic: 1.200 lei

Premium: 1.900 lei

Personalizat: Solicită oferta!


CONTRACT DE CESIUNE FOTO

Contractul este structurat meticulos de către avocați specializați în proprietate intelectuală și experți contabili, asigurând transferul sigur al drepturilor de marcă. Contractul protejează interesele cedentului și cesionarului, respectând cadrele legale aplicabile. Clauzele contractuale pot fi adaptate de către aceeași echipă de profesioniști pentru a se alinia cerințelor dvs. specifice.

Basic: 800 lei

Premium: 1.500 lei

Personalizat: Solicită oferta!


CONTRACT DE CESIUNE MUZICĂ

Contractul este structurat meticulos de către avocați specializați în proprietate intelectuală și experți contabili, asigurând transferul sigur al drepturilor de marcă. Contractul protejează interesele cedentului și cesionarului, respectând cadrele legale aplicabile. Clauzele contractuale pot fi adaptate de către aceeași echipă de profesioniști pentru a se alinia cerințelor dvs. specifice.

Basic: 800 lei

Premium: 1.500 lei

Personalizat: Solicită oferta!


CONTRACT DE CESIUNE PICTURI ȘI ALTE CREAȚII

Contractul este structurat meticulos de către avocați specializați în proprietate intelectuală și experți contabili, asigurând transferul sigur al drepturilor de marcă. Contractul protejează interesele cedentului și cesionarului, respectând cadrele legale aplicabile. Clauzele contractuale pot fi adaptate de către aceeași echipă de profesioniști pentru a se alinia cerințelor dvs. specifice.

Basic: 800 lei

Premium: 1.500 lei

Personalizat: Solicită oferta!


CONTRACT DE CESIUNE PROGRAM SOFTWARE

Contractul este structurat meticulos de către avocați specializați în proprietate intelectuală și experți contabili, asigurând transferul sigur al drepturilor de marcă. Contractul protejează interesele cedentului și cesionarului, respectând cadrele legale aplicabile. Clauzele contractuale pot fi adaptate de către aceeași echipă de profesioniști pentru a se alinia cerințelor dvs. specifice.

Basic: 800 lei

Premium: 1.500 lei

Personalizat: Solicită oferta!


CONTRACT DE CONSULTANȚĂ

Contractul de prestări servicii și consultanță este rezultatul expertizei cumulate a unor avocați și contabili experimentați. Elaborat pentru a asigura o colaborare optimă între profesioniști și clienții lor, contractul acoperă toate aspectele legale importante, de la drepturile de proprietate intelectuală și până la condițiile de prestare a serviciilor. Contractul poate fi adaptat de către aceeași echipă de profesioniști pentru a răspunde nevoilor dvs. specifice

Basic: 650 lei

Premium: 900 lei

Personalizat: Solicită oferta!


CONTRACT DE INTERMEDIERE ÎNCHIRIERE – CHIRIAȘ

Contractul este atent elaborat de o echipă de avocați specializați în drept imobiliar și contabili experți, materializat intr-un acord solid și bine structurat pentru intermedierea închirierilor. Acest contract acoperă detaliat rolul intermediarului, termenii de plată, condițiile de închiriere, protejând drepturile părților implicate. Prevederile contractuale pot fi adaptate de către aceeași echipă de profesioniști pentru a se alinia cerințelor dvs. specifice.

Basic: 900 lei

Premium: 1.800 lei

Personalizat: Solicită oferta!


CONTRACT DE INTERMEDIERE ÎNCHIRIERE – PROPRIETAR

Contractul este atent elaborat de o echipă de avocați specializați în drept imobiliar și contabili experți, materializat intr-un acord solid și bine structurat pentru intermedierea închirierilor. Acest contract acoperă detaliat rolul intermediarului, termenii de plată, condițiile de închiriere, protejând drepturile părților implicate. Contractul poate fi adaptat de aceeași echipă de experți pentru a îndeplini criteriile dvs specifice

Basic: 900 lei

Premium: 1.800 lei

Personalizat: Solicită oferta!


CONTRACT DE INTERMEDIERE VÂNZARE – CUMPĂRARE CUMPĂRĂTOR

Contractul de intermediere pentru vânzarea unui imobil este riguros elaborat de o echipă de avocați specializați în drept imobiliar și contabili experți, oferind un cadru legal și financiar complet. Contractul definește clar aspectele cheie ale tranzacției și rolul intermediarului, având posibilitatea de a fi adaptat de către aceeași echipă de profesioniști, în funcție de cerințele dvs. specifice.

Basic: 900 lei

Premium: 1.800 lei

Personalizat: Solicită oferta!


CONTRACT DE INTERMEDIERE VÂNZARE – CUMPĂRARE VÂNZĂTOR

Contractul de intermediere pentru vânzarea unui imobil este riguros elaborat de o echipă de avocați specializați în drept imobiliar și contabili experți, oferind un cadru legal și financiar complet. Contractul definește clar aspectele cheie ale tranzacției și rolul intermediarului, având posibilitatea de a fi adaptat de către aceeași echipă de profesioniști, în funcție de cerințele dvs. specifice.

Basic: 900 lei

Premium: 1.800 lei

Personalizat: Solicită oferta!