Contraventii si amenzi la tranzactiile in numerar

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Masurile care fac referire la disciplina financiara in cazul platilor si incasarilor in numerar, sunt prevazute in Legea 70 din 2015, actualizata.

Articolul 1 al Legii mentioneaza ca: operatiunile de incasari si plati efectuate de persoane juridice, persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale, liber  profesionisti, persoane fizice care desfasoara activitati in mod independent, asocieri si alte entitati cu sau fara personalitate juridica de la/catre oricare dintre aceste categorii de persoane se vor realiza numai prin instrumente de plata fara numerar, definite potrivit legii.

Constituie contraventii, daca nu au fost savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa constituie infractiuni, si se sanctioneaza, prin derogare de la prevederile art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, cu amenda de 10% din suma incasata/platita care depaseste plafonul stabilit mai jos, dar nu mai putin de 100 lei:

All Inclusive – toate lucrarile de specialitate

  • Incasarile fragmentate in numerar de la beneficiari pentru facturile a caror valoare este mai mare de 5.000 lei si, respectiv, de 10.000 lei, in cazul magazinelor de tipul cash and carry, precum si fragmentarea facturilor pentru o livrare de bunuri sau o prestare de servicii a caror valoare este mai mare de 5.000 lei, respectiv de 10.000 lei.
  • Platile fragmentate in numerar catre furnizorii de bunuri si servicii pentru facturile a caror valoare este mai mare de 5.000 lei si, respectiv, de 10.000 lei, catre magazinele de tipul cash and carry. Persoanele prevazute la art. 1 pot achita facturile cu valori care depasesc plafonul de 5.000 lei, catre furnizorii de bunuri si servicii, respectiv de 10.000 lei, catre magazinele de tipul cash and carry, astfel: 5.000 lei/10.000 lei in numerar, suma care depaseste acest plafon putand fi achitata numai prin instrumente de plata fara numerar.
  • Operatiunile de incasari in numerar efectuate de persoanele prevazute la art. 1 de la persoane fizice, reprezentand cesiuni de creante, primiri de imprumuturi sau alte finantari, precum si contravaloarea unor livrari de bunuri sau a unor prestari de servicii se efectueaza in limita unui plafon zilnic de 10.000 lei de la o persoana.
  • Incasarile fragmentate de la o persoana, pentru operatiunile de incasari in numerar, cu o valoare mai mare de 10.000 lei, precum si fragmentarea tranzactiilor reprezentand cesiuni de creante, primiri de imprumuturi sau alte finantari, respectiv fragmentarea unei livrari de bunuri sau a unei prestari de servicii, cu valoare mai mare de 10.000 lei.
  • Operatiunile de plati in numerar efectuate de persoane juridice, persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale, liber  profesionisti, persoane fizice care desfasoara activitati in mod independent, asocieri si alte entitati cu sau fara personalitate juridica, catre persoane fizice, reprezentand contravaloarea unor achizitii de bunuri sau a unor prestari de servicii, dividende, cesiuni de creante sau alte drepturi si restituiri de imprumuturi sau alte finantari se efectueaza cu incadrarea in plafonul zilnic de 10.000 lei catre o persoana. Sunt interzise platile fragmentate in numerar catre o persoana, pentru tranzactiile mai mari de 10.000 lei.
  • In cazul persoanelor juridice, persoanelor fizice autorizate, intreprinderilor individuale, intreprinderilor familiale, liber  profesionistilor, persoanelor fizice care desfasoara activitati in mod independent, asocierilor si alte entitati cu sau fara personalitate juridica pentru facturile stornate, aferente bunurilor returnate si/sau serviciilor care nu au fost prestate, cu valori mai mari de 5.000 lei, respectiv 10.000 lei, in cazul magazinelor de tipul cash and carry, restituirea sumelor aferente poate fi efectuata astfel: 5.000 lei, respectiv 10.000 lei in numerar, sumele care depasesc aceste plafoane putand fi restituite numai prin instrumente de plata fara numerar.
  • In cazul returnarii de bunuri de catre persoanele fizice si, respectiv, neprestarii de servicii catre persoanele fizice, restituirea sumelor aferente poate fi efectuata in numerar in limita a 10.000 lei, sumele care depasesc acest plafon putand fi restituite numai prin instrumente de plata fara numerar. Prin exceptie, in cazul in care, la data restituirii, persoanele fizice declara pe propria raspundere ca nu mai detin cont bancar, restituirea se poate face integral in numerar, indiferent de nivelul sumei care trebuie restituita
  • Operatiunile de incasari si plati in numerar intre persoanele fizice, altele decat operatiunile de incasari si plati realizate prin intermediul institutiilor care presteaza servicii de plata autorizate de Banca Nationala a Romaniei sau autorizate in alt stat membru al Uniunii Europene si notificate catre Banca Nationala a Romaniei, potrivit legii, efectuate ca urmare a transferului dreptului de proprietate asupra unor bunuri sau drepturi, a prestarii de servicii, precum si cele reprezentand acordarea/restituirea de imprumuturi, se pot efectua in limita unui plafon zilnic de 50.000 lei/tranzactie. Sunt interzise incasarile si platile fragmentate in numerar pentru tranzactiile mai mari de 50.000 lei, precum si fragmentarea unei tranzactii mai mari de 50.000 lei.

Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 3.000 lei la 4.500 lei, nerespectarea urmatoarelor prevederi:

Este interzisa acordarea oricaror avantaje clientilor pentru efectuarea de plati in numerar;

Se interzice Trezoreriei Statului, institutiilor de credit, institutiilor emitente de moneda electronica, institutiilor care presteaza servicii de plata, autorizate de Banca Nationala a Romaniei sau autorizate in alt stat membru al Uniunii Europene si notificate catre Banca Nationala a Romaniei, potrivit legii, institutiilor financiare nebancare si entitatilor care efectueaza operatiuni de schimb valutar, si operatorilor din domeniul jocurilor de noroc sa elibereze persoanelor juridice, persoanelor fizice autorizate, intreprinderilor individuale, intreprinderilor familiale, liber profesionistilor, persoanelor fizice care desfasoara activitati in si sucursalelor si altor sedii secundare ale persoanelor juridice care au casierie proprie si/sau cont deschis la o institutie de credit sume in numerar peste plafonul zilnic de 5.000 lei/persoana, dar nu mai mult de un plafon total de 10.000 lei/zi, pe fiecare persoana si tranzactie, cu exceptia operatiunilor prevazute la art. 5.

Este interzisa fragmentarea solicitarilor de eliberare de numerar care conduce la depasirea plafonului zilnic de 5.000 lei/persoana, dar nu mai mult de un plafon total de 10.000 lei/zi, pe fiecare persoana si tranzactie.

Constituie contraventie si se sanctioneaza, prin derogare de la dispozitiile art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, cu amenda de la 10.000 lei la 200.000 lei, nerespectarea urmatoarelor prevederi:

Institutiile emitente nu pot aplica institutiilor acceptante comisioane interbancare mai mari de 0,2% din valoarea fiecarei operatiuni efectuate prin utilizarea cardurilor de debit, respectiv comisioane interbancare mai mari de 0,3% din valoarea fiecarei operatiuni efectuate prin utilizarea cardurilor de credit;

Acordurile dintre institutiile acceptante si beneficiarii platilor vor contine informatii detaliate referitoare la comisionul interbancar, comisionul pentru sistemul de plata si procesare, marja acceptantului, precum si a comisioanelor suplimentare aplicate in functie de marca si categoria respectivelor carduri de plata.

All Inclusive – toate lucrarile de specialitate

Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 7.500 lei nerespectarea plafoanelor de mai sus si in cazul operatiunilor in valuta. Incadrarea in plafoanele prevazute se efectueaza in functie de cursul de schimb valutar, comunicat de Banca Nationala a Romaniei, de la data efectuarii operatiunilor de incasari sau plati.

Articole similare