Cum calculezi indemnizatia de concediu medical pentru angajatii care au fost in somaj tehnic ?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Sa luam exemplul unei societati ai carei angajati au fost in somaj tehnic in perioada 17.04.2020 – 30.04.2020, iar in luna iunie un angajat a fost in concediu medical in perioada 15.06.2020-19.06.2020. Care este perioada si veniturile ce se iau in calcul pentru stabilirea indemnizatiei de concediu medical?

Presupunem ca venitul brut pentru lunile lucrate integral este 3.200 lei si ca procentul pentru concediu medical este 100%.

Conform articolului 7 si 8 din OUG 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, stagiul minim de asigurare pentru acordarea concediilor medicale este de 6 luni realizate in ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acorda concediul medical. Asadar, pentru stabilirea perioadei se iau in calcul lunile decembrie 2019 – mai 2020.

1.Pentru perioada decembrie 2019 – martie 2020 se iau in calcul veniturile brute realizate in perioada respectiva, astfel:

  • Decembrie 2019 venit brut realizat 3.200 lei
  • Ianuarie 2020 venit brut realizat 3.200 lei
  • Februarie 2020 venit brut realizat 3.200 lei
  • Martie 2020 venit brut realizat 3.200 lei

2.Pentru luna aprilie, fiindca angajatul a fost in somaj tehnic baza de calcul se obtine insumand venitului brut cuvenit pentru zilele lucrate cu veniturile aferente unui salariul minim brut pe tara raportate la numarul de zile de somaj tehnic.

Venit baza de calcul pe aprilie = venit brut pentru perioada lucrata (01-16.04.2020) + salariul minim brut pe ecomomie pentru perioada de somaj tehnic (17.04.2020-30.04.2020)

Calculul pentru stabilirea veniturilor brute aferent perioadei din somajul tehnic arata asa:

Nr. zile somaj tehnic * salariul minim brut pe tara/ nr. zilelor lucratoare aprilie

8*2230/20 = 892 lei

Avem 8 zile aferente somajului tehnic. Se iau in calcul doar zilele lucratoare.

Salariul minim brut pe tara 2.230 lei. Nu se calculeaza in functie de salariul minim brut pentru studii superioare sau constructii.

Conform OUG 30/2020 perioada prevăzută la alin. (1), pentru care salariații ale căror contracte individuale de muncă sunt suspendate și angajatorii acestor salariați nu datorează contribuția asigurătorie pentru muncă conform prevederilor art. 220^5 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, constituie stagiu de cotizare fără plata contribuției în sistemul de asigurări sociale de sănătate pentru concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare. Pentru stabilirea și calculul indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, cu modificările și completările ulterioare, se utilizează salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, în vigoare în perioada prevăzută la alin. (1).

Prin urmare, 892 lei este venitul brut aferent somajului tehnic, pentru luna aprilie.

Pentru zilele lucrate in luna aprilie beneficiaza de un venit brut  = 3.200 *12/20 =1.920 lei

Numarul zilelor lucratoare din aprilie  – 20 zile si avem 12 zile lucrate de catre salariat.

Venit baza de calcul pentru luna mai =892 lei + 1.920 lei = 2.812 lei

3.Pentru luna mai se ia din nou in calcul venitul brut realizat

            – Mai 2020 venit brut realizat 3200 lei

Prin urmare, veniturile ce se iau in calcul la stabilirea indemnizatiei pentru concediu medical = 3.200+3.200+3.200+3.200+2.812+3.200 = 18.812 lei

Numarul de zile lucratoare care se iau in calcul = 20+20+20+22+20+20 =122

Indemnizatia de concediu medical = 100% *5 zile * 18.812 lei /122  = 771 lei

Articole similare

Comentariul tau aici