Cum poate o persoana fizica sa obtina o adeverinta de venit de la ANAF?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Sa clarificam in primul rand ce reprezinta aceasta adeverinta de venit?

Formularul „Adeverință de venit“ reprezintă documentul prin care se atestă veniturile realizate de persoanele fizice, în cursul unui an fiscal, existente în evidența fiscală, constituită pe baza declarațiilor depuse de acestea și/sau de terți (plătitori de venituri, intermediari etc.), care au obligații declarative, potrivit legii.
Se au în vedere tipurile de venituri din categoriile prevăzute la art. 61 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Actul normativ care reglementeaza adeverinta este Ordinul nr. 3.396 din 18 noiembrie 2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor “Adeverinţă de venit” şi “Cerere de eliberare a unei adeverinţe de venit” pentru persoane fizice.

Pentru a obtine o adeverinta de venit se depune formularul : Cerere de eliberare a unei adeverinte de venit astfel:

1) prin intermediul SPV – aceasta este disponibila in sectiunea mesaje imediat dupa completarea cererii de eliberare a adeverintei.

2) la registratura ANAF

Adeverinta este valabila 90 de zile de la data emiterii.

Modelul adeverintei de venit:

ADEVERINȚĂ DE VENIT
pe anul ……………………..Ca urmare a Cererii nr. ……………… din data de ………………, se atestă faptul că dl/dna ……………………………………………………., cu domiciliul fiscal în …………………………., str. ……………………………… nr. ……., bl. ……., sc. …, et. ……, ap. ….., județul/sectorul …………………………, CNP/NIF ………………………………., figurează în evidența fiscală cu următoarele venituri/nu figurează în evidența fiscală cu venituri:

Nr. crt.Documentul care atestă venitulCategoria de venitTip venit (realizat/estimat)Venit brut – lei –Venit impozabil – lei –Impozit – lei –
0123456

S-a eliberat prezenta adeverință spre a-i servi la ………………………………………………….. și este valabilă 90 de zile de la data emiterii.

Conducătorul unității

Numele și prenumele ………………..

Semnătura …………………..

Articole similare

Comentariul tau aici