Cum raportam notele de credit in declaratia Intrastat

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

O notă de credit este un document transmis de către un vânzător unui cumpărător, prin care se atestă faptul că o anumită sumă a fost creditată în contul cumpărătorului. Numită şi „credit memo”, aceasta este emisă în diferite situaţii pentru a corecta o greşeală, cum ar fi: valoarea facturată este supraevaluată, procentul de discount nu este corect aplicat, bunurile se deteriorează în perioada de garanţie sau bunurile nu îndeplinesc cerinţele de calitate ale beneficiarului şi sunt returnate.

În practică, documentul “credit note” este întocmit de către furnizorul de bunuri care, ulterior vânzării, acordă o reducere comercială. Acest document este similar unei facturi de stornare sau de corectare a unei operaţiuni deja efectuate. De aceea, documentul “credit note” trebuie să cuprindă şi informaţii referitoare la documentul iniţial în care a fost consemnată livrarea de bunuri sau prestarea de servicii.

1. Notele de credit se evidenţiază în declaraţia statistică Intrastat dacă acestea se regăsesc în următoarele situaţii:

  • Dacă se referă la returnarea unor bunuri sau la înlocuirea unor livrări de bunuri, atunci această notă de credit se va reflecta în declaraţia Intrastat. Dacă returnarea de bunuri a fost deja raportată în declaraţia Intrastat, nota de credit referitoare la acele bunuri nu trebuie să fie declarată din nou (altfel mişcarea bunurilor ar fi declarată de 2 ori, ceea ce duce la alterarea datelor statistice).
  • Dacă se referă la corectarea unei facturi întocmite greşit, factură aferentă unei tranzacţii anterioare, atunci această notă de credit se va reflecta în declaraţia Intrastat. Astfel, operatorul economic va trebui să ia în calcul nota de credit şi să întocmească declaraţie Intrastat revizuită numai dacă:

a) diferenţa (+/-) dintre valoarea corectă facturată sau statistică a bunului (obţinută prin luarea în calcul a notei de credit) şi valoarea bunului raportată iniţial în declaraţia Intrastat este mai mare sau egală cu 3000 lei;

b) diferenţa (+/-) dintre valoarea corectă pentru masa netă / cantitatea exprimată în unitate de măsura suplimentară şi valoarea declarată este egală sau mai mare de 10%.

Pentru diferenţe mai mici (+/-) de 3000 lei dintre valoarea corectă a bunurilor şi valoarea raportată în declaraţia Intrastat, operatorul economic nu este obligat să întocmească declaraţia Intrastat revizuită.

2. Notele de credit nu se evidenţiază în declaraţia statistică Intrastat dacă acestea se regăsesc în următoarele situaţii:

  • reprezintă bonusuri financiare primite pentru atingerea unui plan (target) valoric sau cantitativ, fie pentru o anumită perioadă (câteva luni) sau chiar anual de către o firmă;
  •  sunt acordate deoarece factura a fost platită furnizorului înainte de termenul scadent;
  •  sunt acordate de către furnizori pentru promovarea unor produse.
  •  sunt reduceri / majorări acordate la un moment ulterior (reduceri / majorări ce nu sunt previzibile în momentul tranzacţiei, acordate ca valoare totală pentru toate tranzacţiile anterioare);
  • discount-uri acordate în sumă globală din care nu se poate deduce la ce tranzacţie a mărfurilor şi a perioadei de raportare se referă.

Aceste note de credit vor fi raportate însă în declaraţia recapitulativă (formular 390 – VIES) potrivit prevederilor Codului Fiscal.

Articole similare