Cum se efectueaza platile catre ANAF?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

ANAF a publicat o brosura care prezinta modalitatile de plata posibile catre ANAF.

In prezent, acestea sunt:

 • cu cardul bancar, on-line sau la casierii*)
 • prin virament bancar;
 • prin ordin de plată multiplu electronic (OPME);
 • cu numerar;
 • prin mandat poștal.

*) numai pentru persoanele fizice

Detaliat, persoanele fizice au posibilitatea de a efectua plăți prin următorele metode:
-On-line, cu cardul, prin intermediul Spațiului Privat Virtual sau al platformei Ghiseul.ro. Datele de logare pentru Ghiseul.ro se obțin on-line, accesând secțiunea „SOLICITĂ DATE DE ACCES” de pe prima pagină www.ghiseul.ro și parcurgând următorele etape: „Verificare CNP – Validare card – Trimitere e-mail cu datele de logare

-cu cardul bancar, la casieriile Trezoreriei Statului pe raza cărora aceștia își au domiciliul fiscal (adresa din actul de identitate: buletin/carte de identitate, permis de ședere pe teritoriul României, număr de înregistrare fiscală)

-prin virament bancar. Codurile IBAN aferente conturilor unităților Trezoreriei Statului se regăsec pe deciziile
de impunere sau pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în secțiunea Asistență contribuabili – Codurile
IBAN
În secțiunea „Beneficiar”, câmpul „Cod de identificare fiscală” se completează CNPul / CIF-ul / CUI-ul contribuabilului pentru care se face plata, iar în cazul punctelor de lucru cu minim 5 angajați pentru care există obligația plății impozitului pe veniturile din salarii, CUI-ul punctului de lucru.
Ordinul de plată poate fi completat și cu ajutorul aplicației OPFV de pe site-ul ANAF, secțiunea „Programe utile”.
Pentru efectuarea plăților, pot fi utilizate și serviciile e-banking.

-prin ordin de plată multiplu electronic (OPME)
Poate fi utilizat de către instituţiile publice care sunt înregistrate în Registrul entităţilor publice şi de către operatorii economici şi alte entităţi decât instituţii publice pentru efectuarea de plăţi din conturile deschise la unităţile Trezoreriei Statului prin care îşi desfăşoară activitatea proprie.
Formularul «Ordin de plată multiplu electronic (OPME)» poate fi obținut astfel:

 • prin descărcare de pe site-ul Ministerului Finanţelor, Sistemul naţional de raportare Forexebug –
  Informaţii publice – Formulare;
 • de la unităţile teritoriale ale trezoreriei statului.
  Formularul «Ordin de plată multiplu electronic (OPME)» se completează şi se depune on-line prin
  Sistemul naţional de raportare Forexebug de către instituţiile publice şi, respectiv, prin intermediul
  serviciului «Depunere declaraţii» de către operatorii economici şi alte entităţi decât instituţii publice.
  Recipisele aferente depunerii şi validării/respingerii ordinului de plată multiplu electronic (OPME) se
  vizualizează prin Spaţiul privat virtual (SPV), secţiunea Mesaje

– cu mandat poștal, prin intermediul oficiilor poștale

Codurile IBAN aferente conturilor unităților Trezoreriei Statului se regăsec pe deciziile de impunere sau pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în secțiunea Asistență contribuabili – Codurile IBAN
Mandatul poștal se completează în secțiunea „Destinatar”, câmpul „C.I.F./C.U.I.” cu CNPul/ CIF-ul/ CUI-ul contribuabilului pentru care se face plata.

Numărul de evidență a plății este utilizat de:

 • contribuabilii care aleg să plătească obligații fiscale stabilite de organele de inspecție fiscală, amenzi care se
  fac venit la bugetul de stat, obligații fiscale cuprinse în decizii de amânare la plată;
 • terții popriți, instituțiile de credit, autoritățile sau instituțiile publice, după caz, pentru virarea sumelor ce se
  cuvin debitorilor, ca urmare a executării silite.
  Numărul de evidență a plății se regăsește pe:
 • decizia de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare stabilite de inspecţia fiscală;
 • decizia de amânare la plată a obligațiilor fiscale;
  sau poate fi obținut prin:
 • accesarea programului de asistență de pe site-ul ANAF, secțiunea „Programe utile”;
 • solicitarea la organul fiscal competent.
  Acest număr se utilizează astfel:
 • se înscrie în ordinul de plată la rubrica „Număr de evidență a plății”;
 • în cazul plăților efectuate la ghişeu, se comunică la casierie, în vederea înscrierii în chitanță;
 • în cazul documentelor de plată, altele decât ordine de plată sau chitanțe pentru încasarea de impozite, taxe
  și contribuții, se înscrie la rubrica „Explicații”.

Brosura este disponibila AICI.

Articole similare

Comentariul tau aici