Cum vor scadea firmele din taxe sumele pentru educatia timpurie acordate pana la 1 aprilie 2021? Proiect MFP din 15.04.2021

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

MFP a publicat in 15.04.2021 un proiect legislativ care are in vedere necesitatea instituirii unei proceduri de aplicare a prevederilor referitoare la scăderea din impozitul pe salarii reţinut de contribuabil pentru angajaţi, din taxa pe valoarea adăugată datorată sau din accizele datorate, a sumelor reprezentând cheltuieli cu educația timpurie care depășesc impozitul pe profit datorat, care au fost în vigoare până la 1 aprilie 2021.

Luând în considerare faptul că termenul de declarare a impozitului pe profit aferent perioadei ianuarie – martie 2021 este până la 25 aprilie 2021, este necesară reglementarea acestei proceduri până la această dată, ținând cont de faptul că lipsa unei proceduri de aplicare a prevederilor referitoare la scăderea cheltuielilor cu educația timpurie din alte impozite decât impozitul pe profit ar avea drept consecință:

  •  neaplicarea acestor prevederi legale și afectarea financiară a contribuabililor care au efectuat astfel de cheltuieli;
  • neelaborarea legislației secundare pentru implementarea administrativă a procedurii,

ţinând seama de faptul că nepromovarea procedurii ar avea consecinţe negative, în sensul în care, pentru impozitele vizate vor fi aplicate, după data de 25 aprilie 2021, regulile generale de stingere a obligațiilor bugetare, ceea ce ar conduce la lipsirea contribuabilului de beneficiul legii.

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Articol unic  – (1) Suma reprezentând cheltuieli cu educaţia timpurie, efectuate în perioada noiembrie 2020 – martie 2021, care depășește impozitul pe profit datorat, se scade, în conformitate cu prevederile art. 25 alin. (4) lit. i2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, în ordine, din impozitul pe salarii reţinut de contribuabil pentru angajaţi, din taxa pe valoarea adăugată datorată sau din accizele datorate, pe baza unei declarații de regularizare.

(2) Declarația de regularizare prevăzută la alin. (1) se depune până la data de 25 aprilie 2021 inclusiv, cu următoarele excepții:

a) în cazul contribuabililor care intră sub incidența prevederilor art. 16 alin. (5) din  Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, declarația se depune la fiecare termen de declarare a impozitului pe profit potrivit art. 41 și 42 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, dar nu mai târziu de data de 25 august 2021 sau de data de 25 a celei de-a șasea luni inclusiv de la închiderea anului fiscal modificat, după caz;

b) în cazul contribuabililor care aplică sistemul anual de declarare și plată a impozitului pe profit, potrivit art. 41 și 42 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, declarația se depune până la data de 25 martie 2022 inclusiv sau până la data de 25 iunie 2022 inclusiv, după caz.

 (3) Suma prevăzută la alin. (1) se scade, în ordine, din impozitul pe salarii reţinut de contribuabil pentru angajaţi, din taxa pe valoarea adăugată datorată sau din accizele datorate, cu data scadenței acestora, declarate în Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate, în decontul de TVA, respectiv în declarația privind obligațiile de plată la bugetul de stat, care au același termen de depunere cu cel al declarației prin care s-a efectuat scăderea acestor cheltuieli din impozitul pe profit datorat.

(4) În cazul în care termenul de depunere a declarației prin care s-a efectuat scăderea cheltuielilor cu educația timpurie din impozitul pe profit datorat, este același cu termenul trimestrial de depunere a Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, suma care depășește impozitul pe profit datorat se scade din impozitul pe salarii aferent ultimei luni din trimestru.

(5) Modelul, conţinutul și modalitatea de depunere și gestionare a declarației prevăzute la alin. (1) se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Articole similare

Comentariul tau aici