Declaratia 205 pe anul 2020 – termen de depunere

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Declaratia 205 este Declarația informativă privind impozitul reținut la sursă și câștigurile/pierderile din investiții, pe beneficiari de venit.

Declarația se completează și se depune de către plătitorii de venituri care au obligația calculării, reținerii și virării impozitului pe veniturile cu regim de reținere la sursă a impozitului, potrivit titlului IV din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, pentru următoarele tipuri de venituri:

  • venituri din dividende;
  • venituri din dobânzi;
  • venituri din lichidarea unei persoane juridice;
  • venituri din pensii;
  • venituri din premii;
  • venituri din jocuri de noroc;
  • venituri din alte surse.

Termenul de depunere a declarației

Declarația se completează și se depune anual:

a) până in ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul expirat (atentie, aici este o modificare fata de 2020, cand termenul era ultima zi a lunii ianuarie).

b) ori de câte ori plătitorul de venit constată erori în declarația depusă anterior, acesta completează și depune o declarație rectificativă.

Rectificarea declaratiei

Declarația rectificativă se întocmește pe tipuri de venit și va cuprinde numai pozițiile corectate, declarate eronat în declarația inițială, sau pozițiile care, în mod eronat, nu au fost cuprinse în declarația inițială.

În cazul în care declarația se corectează prin eliminarea unei poziții declarate eronat în declarația inițială, se va proceda astfel:

a) în tabelul de la secțiunea IV „Date informative privind impozitul reținut la sursă și câștigurile/ pierderile din investiții, pe beneficiari de venit, altele decât cele de la cap. V“, generat pe tipuri de venit, se vor înscrie datele de identificare ale beneficiarului de venit din declarația inițială, iar la col. 7-10 se va înscrie cifra „0“ (zero).

b) în tabelul de la secțiunea V „Date informative privind impozitul pe veniturile din dividende“ se vor înscrie datele de identificare ale beneficiarului de venit din declarația inițială, iar la col. 3-6 se va înscrie cifra „0“ (zero).

Modul de depunere a declarației

Declarația se completează cu ajutorul programului de asistență și se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Baza legala : Ordinul nr. 48 din 11 ianuarie 2019 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor 205 “Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă și câștigurile/pierderile din investiții, pe beneficiari de venit” și 207 “Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenți”.

Inchiderea anului 2020

Articole similare

Comentariul tau aici