Declaratia privind informatiile detaliate de incadrare si salarizare a personalului platit din fonduri publice-ghid de completare

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Obligatia completarii corecte a „Declaratiei privind informatiile detaliate de incadrare si salarizare a personalului platit din fonduri publice”   revine tuturor institutiilor/autoritatilor publice, respectiv tuturor institutiilor/autoritatilor publice care au personal platit din fonduri publice, care exercita o functie in baza unui contract individual de munca, a unui act administrativ de numire ori a unui alt fel de act emis in conditiile legii.

Termenul de depunere a declaraţiei este până la data de 25 inclusiv a lunii următoare pentru luna anterioară.

Pentru depunerile lunare se vor raporta în cuprinsul formularului M500 numai modificările care au intervenit pe parcursul lunii calendaristice aferente depunerii formularului, în cadrul raportului de muncă şi/sau de serviciu al personalului plătit din fonduri publice aferent, respectiv încetării rapoartelor de muncă şi/sau de serviciu, acordarea sau modificarea de sporuri, modificări ale salariului, ale încadrării sau orice alte asemenea situaţii. Tot în cadrul depunerilor lunare ale formularului M500 se vor raporta situaţiile referitoare la încheierea unor noi raporturi de muncă şi/sau de serviciu.

Rectificarea datelor deja transmise se face la nivel de persoană, prin retransmiterea tuturor informaţiilor referitoare la aceasta. În situaţia în care se realizează o rectificare, organul competent să colecteze datele (Autoritatea Naţională de Administrare Fiscală) va lua în considerare ultimele informaţii primite cu privire la persoana respectivă.

Formularul M500 se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Pentru depunerea formularului M500, instituţia/autoritatea publică trebuie să deţină un certificat digital calificat, eliberat în condiţiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată.

Formularul M500 se completează cu ajutorul programului de asistenţă disponibil gratuit pe portalul www.anaf.ro, secţiunea “Descărcare declaraţii”.

Ghidul  de completare  a formularului M500 poate fi descarcat de aici.

 

Articole similare