Declaratii fiscale in caz de inactivitate temporara

In caz de inactivitate temporara, conform Ordinul nr. 1221/2009, organul fiscal poate aproba la cererea contribuabilului , alte termene sau conditii de depunere a declaratiilor fiscale pentru impozitele, taxele si contributiile administrate de ANAF.

Depunerea declaratiilor fiscale conform unui regim de declarare derogatoriu poate fi aprobata pentru perioade mai mari de 12 luni, dar nu mai mult de 3 ani consecutivi.

Pentru a beneficia de regimul de declarare derogatoriu, pe perioada supusă acestui regim, contribuabilii trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii:

a) să nu desfăşoare niciun fel de activitate;

b) să nu obţină venituri din exploatare, venituri financiare, venituri extraordinare şi/sau alte elemente similare veniturilor;

c) să nu dispună de personal angajat şi să nu plătească venituri cu regim de reţinere la sursă a impozitului;

d) să figureze, în evidenţa fiscală, cu toate obligaţiile declarative şi de plată îndeplinite;

e) să nu aibă în curs de soluţionare un decont cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare sau o cerere de restituire a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor;

f) să nu facă obiectul unei acţiuni de inspecţie fiscală, în curs de derulare;

g) să nu fie înscrişi în lista contribuabililor declaraţi inactivi;

h) în cazul contribuabililor, persoane juridice, înfiinţaţi în baza Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, inactivitatea temporară să fie înscrisă în registrul comerţului, conform prevederilor art. 237 din legea menţionată.

Regimul de declarare derogatoriu se solicită de contribuabili, prin depunerea unei cereri la organul fiscal în a cărui evidenţă fiscală aceştia sunt înregistraţi ca plătitori de impozite, taxe şi contribuţii.

În cazul societăţilor comerciale, odată cu cererea de acordare a regimului de declarare derogatoriu, se depune dovada înscrierii inactivităţii temporare la registrul comerţului, respectiv o copie a extrasului de registru emis de către oficiul registrului comerţului privind starea societăţilor comerciale, referitoare la suspendarea temporară a activităţii acestora.

Articole similare

Comentariul tau aici