Declaratii scadente 27 iunie 2022

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Luni 27 iunie este termenul pentru depunerea urmatoarelor declaratii:

  • Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată la bugetul de stat – Formularul 100 – lunar – contribuabilii care au următoarele obligaţii de plată la bugetul de stat:

-impozit pe venitul persoanelor fizice: impozit pe veniturile din dividende distribuite persoanelor fizice, impozit pe veniturile din dobânzi, impozit pe veniturile din premii, impozit pe veniturile din jocuri de noroc, impozit pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, impozit pe veniturile din pensii, impozit pe veniturile din alte surse, datorat de persoanele fizice;

-impozit pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi;

-taxa anuală de autorizare a jocurilor de noroc;

-alte obligaţii de plată lunare prevăzute în OPANAF 587/2016 la anexa 4, cap. I, pct. 1, subpct. 1.1.

-alte termene

-alte obligaţii de plată prevăzute în OPANAF 587/2016 la anexa 4, cap. I, pct. 1, subpct. 1.3.

  • Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate pentru luna precedentă – Formularul 112 Lunar.
  • Declaraţia privind veniturile sub formă de salarii şi asimilate salariilor din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România – Formularul 224
  • Decontul de taxă pe valoarea adăugată – Formularul 300
  • Decontul special de taxa pe valoarea adăugată pentru luna precedentă – Formularul 301
  • Declarația privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată – Formularul 307
  • Declarația privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art.316 alin. (11) lit. a) – e), lit. g) sau lit. h) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal – Formularul 311
  • Declarația recapitulativa privind livrările/achizițiile/prestările intracomunitare – Formularul 390 VIES
  • Declaraţia privind impozitul pe profit – Formularul 101 sau Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat – Formularul 100- pe perioada aplicării prevederilor art. I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 153/2020, termenul pentru depunerea declaraţiei anuale privind impozitul pe profit este până la data de 25 iunie inclusiv a anului următor, iar pentru contribuabilii care intră sub incidenţa prevederilor art. 16 alin. (5) din Codul fiscal până la data de 25 a celei de-a şasea luni inclusiv de la închiderea anului fiscal modificat.

Articole similare

Comentariul tau aici