Declaratii scadente in 25 februarie 2021

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Joi, 25 februarie 2021 sunt scadente urmatoarele declaratii :

 • Depunerea Declarației privind obligațiile de plată la bugetul de stat – Formularul 100
 • Declararea și plata impozitului pe profit pe anul precedent – Formularul 101 de catre organizațiile nonprofit
 • Depunerea Declarației informative privind beneficiarii sponsorizărilor/mecenatului/burselor private – Formularul 107
 • Depunerea Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate pentru luna precedentă – Formularul 112
 • Depunerea Declaraţiei privind veniturile sub formă de salarii şi asimilate salariilor din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România – Formularul 224
 • Depunerea Decontului de taxă pe valoarea adăugată – Formularul 300
 • Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugată pentru luna precedentă – Formularul 301
 • Depunerea Cererii privind utilizarea ca perioadă fiscală pentru TVA a semestrului sau anului calendaristic pentru anul curent – Formularul 306
 • Depunerea Declarației privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată – Formularul 307
 • Depunerea Declarației privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art.316 alin. (11) lit. a) – e), lit. g) sau lit. h) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal – Formularul 311
 • Depunerea Declarației recapitulative privind livrările/achizițiile/prestările intracomunitare – Formularul 390 VIES
 • Plata impozitului reținut la sursă în luna precedentă
 • Depunerea notificării pentru încetarea aplicării sistemului TVA la încasare – Formularul 097
 • Plata taxei anuale pentru autorizația de exploatare a jocurilor de noroc .

Articole similare

Comentariul tau aici