Declaratii scadente in perioada 16-20 ianuarie 2023

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

In perioada 16-20 ianuarie 2023 sunt scadente urmatoarele declaratii:

Luni 16 ianuarie

Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere – de catre persoanele impozabile înregistrată în scopuri de TVA, conform art. 316 din Codul fiscal, care, în urma calculării cifrei de afaceri realizate în anul precedent, îşi modifică perioada fiscală la TVA, în condiţiile prevăzute de art. 322 alin. (2) din Codul fiscal.

Depunerea Declaraţiei privind informaţiile necesare analizei nivelului garanţiei pentru plata accizelor care pot deveni exigibile

Depunerea Declaraţiei privind producţia de vinuri liniştite realizată şi comercializată în calitate de mic producător aferentă semestrului precedent – Anexa nr.8

Depunerea Declaraţiei privind achiziţiile/livrările intracomunitare de vinuri liniştite efectuate în calitate de mic producător aferentă semestrului precedent – Anexa nr.9

Depunerea Situației eliberărilor pentru consum de tutun fin tăiat, destinat rulării în țigarete/alte tutunuri de fumat în luna … anul … – Anexa nr.4

Depunerea Situației eliberărilor pentru consum de țigarete/țigări și țigări de foi în luna … anul … – Anexa nr.3 din normele metodologice

Depunerea Situației centralizatoare privind achizițiile/utilizările de produse accizabile și livrările de produse finite rezultate în luna … anul …, pentru luna precedentă – Anexa nr.26

Depunerea Situației centralizatoare privind achizițiile/utilizările de produse accizabile și livrările de produse finite rezultate în luna …, pentru luna precedentă – Anexa nr.26

Depunerea Situației centralizatoare privind achizițiile/importurile de produse accizabile pentru luna precedentă – Anexa nr.19 din normele metodologice

Depunerea Situației privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de producție de alcool și băuturi spirtoase pentru luna precedentă – Anexa nr.12

Depunerea Situației privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de producție de vinuri/bauturi fermentate/produse intermediare pentru luna precedentă – Anexa nr.13

Depunerea Situației privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de producție de bere pentru luna precedentă – Anexa nr.14

Depunerea Situației privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de producție tutunuri prelucrate pentru luna precedentă – Anexa nr.15

Depunerea Situației privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de producție de produse energetice pentru luna precedentă – Anexa nr.16

Depunerea Situației privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de depozitare pentru luna precedentă – Anexa nr.17

Depunerea jurnalelor pentru luna precedentă privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviație – Anexa nr.29

Depunerea jurnalelor pentru luna precedentă privind achizițiile/ livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviație – Anexa nr.30

Depunerea Situației privind livrările de produse accizabile în luna … anul … pentru luna precedentă – Anexa nr.21 din normele metodologice

Depunerea Evidenței achiziționării, utilizării deteriorării, distrugerii și returnării marcajelor pentru luna precedentă – Anexa nr.42 din normele metodologice

Vineri 20 ianuarie

Depunerea Declarației pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art.331 alin.(2) lit.e) pct.2 din Codul fiscal – Formularul 089 Persoanele înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 316 din Codul fiscal stabilite în România, conform art. 266 alin.(2), care au obținut licență de furnizare a energiei electrice în perioada 1 – 31 decembrie și care au activitate principală revânzarea energiei electrice, iar consumul propriu din energia electrică cumpărată este neglijabil. Legea 227/2015 art.331 alin.

Depunerea notificării pentru aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare.

Articole similare

Comentariul tau aici