Declaratii scadente pana la finalul lunii mai 2023

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Luni 22 mai

-Depunerea notificării pentru aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare

Joi 25 mai

-Depunerea Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice – Formularul 212

-Depunerea Cererii privind destinaţia sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat – Formularul 230

-Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată la bugetul de stat – Formularul 100

-Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate pentru luna precedentă – Formularul 112

-Depunerea Declaraţiei privind veniturile sub formă de salarii şi asimilate salariilor din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România – Formularul 224

-Depunerea Decontului de taxă pe valoarea adăugată – Formularul 300

-Depunerea Decontului de taxă pe valoarea adăugată – Formularul 300

-Depunerea Declarației privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată – Formularul 307

-Depunerea Declarației privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art.316 alin. (11) lit. a) – e), lit. g) sau lit. h) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal – Formularul 311

-Depunerea Declarației recapitulative privind livrările/achizițiile/prestările intracomunitare – Formularul 390 VIES

Marti 30 mai

-Depunerea Declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA – aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc. ; perioada de raportare este cea declarată pentru depunerea decontului de TVA, prevăzută la art.322 din Legea nr.227/2015) – Formularul 394

-Depunerea Cererii de restituire a accizelor în baza prevederilor art.395 din Codul fiscal – Anexa nr.27 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal

Miercuri 31 mai

-Depunerea Declaraţie specială de TVA (VAT Return One Stop Shop) – Formular 398

-D406 – declaraţia informativă SAF-T

-395 – Declaraţie informativă privind trimiterile poştale contra ramburs efectuate de către furnizorii de servicii poştale pe teritoriul naţional

Articole similare

Comentariul tau aici