Depunerea declaratiilor online – generare formular 150

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

In vederea obtinerii dreptului de acces la serviciul de depunere online a declaratiilor fiscale este nevoie de completarea si depunerea la ANAF a declaratiei 150 “Cerere pentru utilizarea unui certificat digital calificat (OMFP 847/2009)”.

Formularul se genereaza automat de la urmatorul link:

https://www.anaf.ro/inregcalificat/

Este nevoie de atasarea confirmarii primite de la firma de la care aveti certificatul digital si de completarea datelor societatii pentru care se solicita acest drept.

Declaratia se va depune pentru fiecare societate pentru care se doreste accesul la serviciul de depunere online a declaratiilor fiscale.

Langa declaratia 150 se vor atasa si urmatoarele documente:

  • documentul de identitate al titularului certificatului calificat, in original si in copie;
  • documentul, in original si copie, care atesta calitatea titularului certificatului calificat de reprezentant legal al contribuabilului, sau documentul de imputernicire, autentificat de notarul public, din care rezulta dreptul titularului certificatului calificat de a semna declaraţiile fiscale pentru contribuabil. Acest document se depune in situaţia in care titularul certificatului calificat nu are calitatea de reprezentant legal al contribuabilului reprezentat;
  • documentul, in original si copie, care atesta calitatea titularului certificatului calificat de reprezentant legal al contribuabilului (acest document poate fi Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor sau Statutul societatiicomerciale); sau, in situatia in care titularul certificatului calificat nu are calitatea de reprezentant legal al contribuabilului reprezentat, se prezinta documentul de imputernicire, autentificat de notarul public, din care rezulta dreptul titularului certificatului calificat de a semna declaraţiile fiscale pentru contribuabil.

Autor articol: Diana Lodoaba, economist, profil Linkedin -click aici-

Articole similare

Comentariul tau aici