Depunerea situatiilor financiare pe anul 2023: termen, anexe, prevederi legale

Termenul legal pentru depunerea situatiilor financiare pentru SRL-uri este de 150 de zile de la inchiderea exercitiului financiar.

Pentru situatiile financiare aferente anului 2023 acest termen se implineste pe data de 29 mai 2024.

Potrivit unei recente modificari aduse Codului Fiscal (OUG 115/2023) se introduce o conditie suplimentara pentru ca o societate sa isi pastreze regimul de impozitare pe venitul microintreprinderilor si anume sa depuna la termenul legal situatiile financiare.

Se introduce un termen pentru anul 2024, respectiv data de 31 martie 2024 pentru depunerea situatiilor financiare care nu au fost depuse la timp, in vederea pastrarii acestui regim fiscal.

Actul normative care reglementeaza forma situatiilor financiare pe anul 2023 este O 5394/2023.

Semnarea si aprobarea situatiilor financiare

  • situațiile financiare anuale se semnează de persoanele abilitate potrivit legii.
  • situațiile financiare anuale se semnează și de către administratorul sau persoana care are obligația gestionării entității.
  • conform prevederilor Legii societăților nr. 31/1990situațiile financiare anuale sunt supuse aprobării de către adunarea generală a acționarilor/asociaților.

Anexele la situatiile financiare pentru o microentitate (cel mai frecvent tip de societate) sunt:

1.Hotararea AGA pentru aprobarea situatiilor financiare si repartizarea profitului

2.Raportul administratorilor

3.Declaratia la bilant (o declarație scrisă a persoanelor prevăzute la art. 10 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin care își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale și confirmă că: a) politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile; b) situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată; c)persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

4.Informatiile de prezentat de catre microentitati

5.Prima pagina semnata a formularului de situatii financiare.

Aceste documente semnate se arhiveaza zip si se ataseaza formularului de situatii financiare.

In SmartBill, o data ce tranzactiile sunt introduse in contabilitate, generarea situatiilor financiare se face foarte usor, in sectiunea de Declaratii fiscale.

In aplicatia SmartBill Conta, Situatiile financiare aferente anului 2023 pot fi generate pe noul formular PDF actualizat de ANAF.

Bilantul se poate genera pentru toate entitatile din toate categoriile de marime: microentitati, entitati mici, entitati mijlocii si mari si de interes public.

Tot din SmartBill Conta se pot genera situatii anuale, semestriale sau intermediare.

Formularul se descarca in format pdf – si se poate depune direct pe site-ul ANAF sau din aplicatia ManagerConta – o extensie a SmartBill Conta.

Articole similare

Comentariul tau aici