Depunerea situatiilor financiare pe anul 2023: termen, anexe, prevederi legale

Termenul legal pentru depunerea situatiilor financiare pentru SRL-uri este de 150 de zile de la inchiderea exercitiului financiar. Pentru situatiile financiare aferente anului 2023 acest termen se implineste pe data de 29 mai 2024. Potrivit unei recente modificari aduse Codului Fiscal (OUG 115/2023) se introduce o conditie suplimentara pentru ca o societate sa isi pastreze regimul de impozitare pe venitul…

Mai mult

Situatiile financiare anuale pentru anul 2019- termen de depunere, ce cuprind in functie de marimea societatii

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Ordinul care reglementeaza depunerea situatiilor financiare la 31.12.2019 a fost publicat in MOF nr. 5/07.01.2020. Termenul de depunere a situatiilor financiare pentru firme este 29 mai 2020 (150 de zile de la inchiderea exercitiului financiar). Prin acest document se aduc clarificari referitoare la intocmirea situatiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2019…

Mai mult

30 mai 2018 termenul limita de depunere a situatiilor financiare – comunicat

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Pe site-ul DGRFP Ploiesti a fost publicat un comunicat cu privire la termenul limita de depunere a situatiilor financiare si a raportarilor contabile pentru anul 2017. Iata informatia completa din comunicat: “Societăţile, societăţile/companiile naţionale, regiile autonome, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, subunităţi din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul…

Mai mult

Nedepunerea situaţiilor financiare anuale poate atrage dizolvarea firmelor- comunicat de presa

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi aduce la cunoştinţa contribuabililor faptul că, în conformitate cu prevederile OMFP nr.123/2016, termenul legal pentru depunerea situaţiilor financiare anuale aferente anului 2015 a fost 30 mai 2016. Totodată, în situaţia în care firmele nu au desfăşurat activitate de la înfiinţare şi până la 31…

Mai mult

Situatiile financiare anuale

Persoanele juridice care întocmesc situaţii financiare anuale individuale potrivit Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene întocmesc şi prezintă fie situaţii financiare anuale, fie situaţii financiare anuale simplificate. Persoanele juridice care la data bilanţului depăşesc limitele a două dintre următoarele trei criterii: – total active: 3.650.000 euro, – cifră de afaceri netă: 7.300.000 euro, – număr…

Mai mult

Depunerea situatiilor financiare anuale

Potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 31/1990, societățile comerciale trebuie să depună la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, în condițiile prevăzute de Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, situațiile financiare anuale, raportul lor, raportul cenzorilor sau raportul auditorilor financiari, după caz. În vederea realizării publicității legale, Ministerul Finanțelor Publice va transmite, electronic,…

Mai mult

Intocmirea situatiilor financiare

Site-ul ministerului de finante dispune de o sectiune in care sunt prezentate informatiile cu privire la intocmirea situatiilor financiare aferente anului 2009. Acestea se gasesc accesand linkul de aici (site ANAF) Programul este aplicabil: 1. societăţilor comerciale care întocmesc situaţii financiare anuale aferente exerciţiului financiar 2009 potrivit Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, parte componentă…

Mai mult

Cadrul legal pentru situatiile financiare

Legea contabilitatii 82/1991 republicata contine cateva prevederi importante cu privire la situatiile financiare: • Situaţiile financiare anuale vor fi însoţite de raportul administratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz, şi de propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile. • O societate-mamă trebuie să întocmească atât situaţii financiare anuale pentru propria activitate, cât…

Mai mult

Norme privind intocmirea situatiilor financiare

Situatiile financiare pentru 31 decembrie se intocmesc conform reglementarilor contabile aplicabile, astfel: 1. Persoanele juridice prevazute la art. 1 alin. (1) din Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata, cu exceptia celor mentionate la pct. I.2. de mai jos, aplica Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, parte componenta a Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul…

Mai mult

Atentie! Se apropie termenul de depunere a situatiilor financiare

Atentie ! Se apropie termenul de depunere a situatiilor financiare pe 2008 Conform legii contabilitatii: Termenele pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale sunt următoarele: a) pentru societăţile comerciale, societăţile/companiile naţionale, regiile autonome, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, 150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar; b) pentru celelalte persoane prevăzute la art. 1, 120 de zile de la încheierea exerciţiului financiar. Termenele…

Mai mult