Destinatia vamala a marfurilor si regimul vamal

Conform Codului vamal, prin destinaţie vamală a mărfurilor se intelege una din urmatoarele situatii :

a) plasarea mărfurilor sub un regim vamal;

b) introducerea mărfurilor într-o zonă liberă sau antrepozit liber;

c) reexportul acestora în afara teritoriului vamal al României;

d) distrugerea mărfurilor;

e) abandonarea mărfurilor în favoarea statului;

Prin regim vamal se intelege :

a) punerea în liberă circulaţie;

b) tranzitul;

c) antrepozitarea vamală;

d) perfecţionarea activă;

e) transformarea sub control vamal;

f) admiterea temporară;

g) perfecţionarea pasivă;

h) exportul;

Articole similare

Comentariul tau aici