Documentele necesare pentru modificarile CIM: munca la domiciliu, concediu fara plata, somaj tehnic

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

In aceasta perioada sunt cu siguranta foarte multe modificari la contractele individuale de munca ale angajatilor.

Am sintetizat mai jos documente necesare modificarii/suspendarii contractelor individuale de munca si daca este necesara sau nu comunicare in REVISAL:

1.Suspendarea CIM pentru concediu fara plata

Documente:

  • cerere a angajatului pentru concediu fara plata
  • decizia angajatorului de aprobare a cererii angajatului

Inregistrare in REVISAL: se suspenda contractul in REVISAL

2. Intrarea in somaj tehnic

Documente: Decizie a angajatorului de intrare in somaj tehnic

Inregistrare in REVISAL : se suspenda contractul in REVISAL

3.Munca la domiciliu:

Documente: Act unilaterial al angajatorului (articolul 33 din Decretul 195/2020 – Instituțiile și autoritățile publice centrale și locale, autoritățile administrative autonome, regiile autonome, societățile și companiile naționale și societățile la care statul ori o unitate administrativ-teritorială este acționar unic sau majoritar, societățile cu capital privat introduc, acolo unde este posibil, pe perioada stării de urgență, munca la domiciliu sau în regim de telemuncă, prin act unilateral al angajatorului. )

Inregistrare in REVISAL: Da

Conform art . 4 alin. (2) din HG 905/2017 privind registrul general de evidenta a salariatilor, orice modificare a datelor prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. d)-g) se transmite în registru cel târziu în ziua anterioară producerii modificării. La art. 3 alin. (2) lit. e) este prevazut : tipul contractului individual de muncă .

Articole similare

Comentariul tau aici