Dosarul personal al angajatului- ce trebuie sa contina? (ITM Salaj)

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Potrivit prevederilor H.G. nr.905/2017 persoanele fizice sau juridice, atât din sectorul public cât și din cel privat, care angajează personal în baza unui contract individual de muncă, în calitate de angajatori, au obligația de a întocmi un dosar personal pentru fiecare dintre salariați, de a-l păstra în bune condiții la sediul angajatorului sau, după caz, la sediul secundar dacă este delegată competența încadrării personalului prin încheierea de contracte individuale de muncă, precum și de a-l prezenta inspectorilor de muncă, la solicitarea acestora.

Dosarul de personal este în fapt un set de documente cu toate datele și informațiile necesare pentru derularea raportului de muncă.

Completarea și păstrarea dosarelor personale ale salariaților se face de către persoana numită prin decizie scrisă de către angajator sau de către persoana cu atribuții stabilite prin fișa postului.

În ceea ce privește componența dosarelor de personal, conform dispozițiilor H.G. nr.905/2017, trebuie să cuprindă :

  1. Actele necesare angajării:

– copie de buletin /carte de identitate/pașaport sau dovada de rezidență;

– avizul medicului de medicina muncii (fișa de aptitudini);

– copie acte de stare civilă(certificat de nastere, certificat de căsătorie/hotărâre de divorț) ;

copie diplomă de absolvire a ultimei instituții de învățământ /alte diplome/documente de specializare/calificare;
– CV-ul prezentat pentru angajare;

  1. Contractul individual de muncă, împreună cu:

– fișa postului;

– oferta de angajare;

– raportul de evaluare conform criteriilor stabilite;

  1. Actele referitoare la modificarea, suspendarea și încetarea contractului individual de muncă:

– acte adiționale și decizii care să justifice orice modificare efectuată în Registrul General de Evidență a Salariaților (Revisal), însoțite de cererile angajatului care să justifice aceste modificări (acolo unde este cazul). De exemplu: acte adiționale prin care a fost modificat/ completat unul sau mai multe dintre elementele contractului individual de muncă, actul juridic de suspendare/încetarea suspendării contractului de muncă, decizia de încetare a activității;

-actul de încetare a raportului juridic de muncă, când este cazul

  1. Alte documente:
  • cererile angajatului de efectuare a zilelor de concediu (de odihnă sau fără plată);

– declarație pe propria răspundere privind persoanele aflate în întreținere pentru acordarea deducerii personale;

– declarație privind funcția de bază;

– extras bancar pentru contul în care urmează să fie virat salariul;

  • certificat de cazier judiciar;
  • copie dupa permisul de conducere ;
  • procese verbale de primire a bunurilor companiei pe care le utilizează (telefon mobil, laptop, automobil);

-orice alte documente pe care, în funcție de specificul activității, angajatorul le consideră relevante pentru derularea în bune condiții a raportului de muncă.

Toate documentele din dosarul personal sunt importante deoarece ele certifică legalitatea și corectitudinea completărilor și mențiunilor din Revisal.

De asemenea, angajatorul trebuie să țină cont de faptul că are obligația de a-i elibera angajatului, la cererea acestuia, următoarele documente:

– copii ale documentelor existente în dosarul personal;

– documente care să ateste activitatea desfășurată de angajat, durata activității, salariul, vechimea în muncă, în meserie și în specialitate, astfel cum rezultă din registrul general de evidență și din dosarul personal.

Important! La încetarea activității, angajatorii au obligația să îi elibereze salariatului o adeverință care să ateste activitatea desfășurată , durata acesteia, salariul, vechimea în muncă şi în specialitate, precum şi un extras din registru.

Sursa: ITM Salaj

Articole similare

Comentariul tau aici