E-factura obligatorie din 1 ianuarie 2024: termene de transmitere si sanctiuni

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Un amplu proiect de modificare a legislatiei fiscale a fost publicat de Ministerul de Finante in 19.09.2023.

Acesta aduce cateva noutati in ce priveste E-factura.

Pe scurt, se propune instituirea unui sistem de raportate a facturilor în perioada 1 ianuarie – 31 iunie 2024, fără aplicarea de sancțiuni în primele trei luni și trecerea la transmiterea obligatorie a facturilor prin Sistemul RO e-factura în relația B2B începând cu 1 iulie 2024.

Detaliat se propun urmatoarele prevederi:

1.Operatorii economici – persoane impozabile stabilite în România, indiferent dacă sunt sau nu înregistrați în scopuri de TVA conform art. 316, pentru livrările de bunuri și prestările de servicii care au locul livrării/prestării în România, efectuate în relaţia B2B, au obligația în perioada 1 ianuarie 2024 – 30 iunie 2024 să transmită facturile emise în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura indiferent dacă destinatarii sunt sau nu înregistraţi în Registrul RO eFactura.

2.Operatorii economici – persoane impozabile stabilite în România, indiferent dacă sunt sau nu înregistrați în scopuri de TVA conform art. 316 pentru livrările de bunuri și prestările de servicii care au locul livrării/prestării în România, efectuate în relaţia cu instituții publice, astfel cum sunt definite la art. 5 lit. w) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, altele decât cele efectuate în relația B2G, astfel cum este definită la art. 2 alin. (1) lit. m) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 120/2021, și altele decât cele prevăzute la art. 6 din același act normativ, au obligația în perioada 1 ianuarie 2024 – 30 iunie 2024 să transmită facturile emise în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura, prevăzut în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 120/2021, indiferent dacă destinatarii sunt sau nu înregistraţi în Registrul RO e-Factura.

3.Operatorii economici – persoane impozabile nestabilite, dar înregistrate în scopuri de TVA în România, pentru livrările de bunuri și prestările de servicii care au locul livrării/prestării în România, efectuate în relaţia B2B au obligația începând cu data de
1 ianuarie 2024 să transmită facturile emise în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura, indiferent dacă destinatarii sunt sau nu înregistraţi în Registrul RO eFactura.

4.Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) – (3) livrările de bunuri prevăzute la art. 294 alin. (1) lit. a) și b) și alin. (2) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, adica:

a) livrările de bunuri expediate sau transportate în afara Uniunii Europene de către furnizor sau de altă persoană în contul său;

b) livrările de bunuri expediate sau transportate în afara Uniunii Europene de către cumpărătorul care nu este stabilit în România sau de altă persoană în contul său, cu excepția bunurilor transportate de cumpărătorul însuși și care sunt folosite la echiparea ori alimentarea ambarcațiunilor și a avioanelor de agrement sau a oricărui altui mijloc de transport de uz privat. Este scutită, de asemenea, și livrarea de bunuri care sunt transportate în bagajul personal al călătorilor care nu sunt stabiliți în Uniunea Europeană

c)livrarile intracomunitare

Furnizorii prevăzuţi la alin. (1) – (3) sunt obligaţi să transmită facturile emise către destinatari conform prevederilor art. 319 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepția situației în care atât furnizorul/prestatorul, cât și destinatarul sunt înregistraţi în Registrul RO e-Factura.

Termen limita si sanctiuni E-factura


Termenul limită pentru transmiterea facturilor prevăzute la alin. (1) – (3)în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura este de 5 zile lucrătoare de la data emiterii facturii, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data limită prevăzută pentru emiterea facturii la art. 319 alin. (16) din Legea nr. 227/2015, cu modificările ți completările ulterioare. Nerespectarea acestei prevederi constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mari, definiți potrivit legii, cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii, definiți potrivit legii, și cu amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum și pentru persoanele fizice. Prin excepție nerespectarea acestei prevederi în perioada 1 ianuarie – 31 martie 2024, nu se sancționează.

Citeste si:

Articole similare

Comentariul tau aici