Evaluarea imobilizarilor corporale si necorporale la inventariere – monografie

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Potrivit pct. 85 din OMFP nr. 1.802/2014, evaluarea imobilizarilor corporale si necorporale, cu ocazia inventarierii, se face la valoarea de inventar, stabilita de comisia de inventariere sau de evaluatori autorizati. Fac obiectul evaluarii si imobilizarile in curs de executie.

Totodata, corectarea valorii imobilizarilor necorporale si corporale si aducerea lor la nivelul valorii de inventar se efectueaza, in functie de tipul de depreciere existenta, fie prin inregistrarea unei amortizari suplimentare, in cazul in care se constata o depreciere ireversibila, fie prin constituirea sau suplimentarea ajustarilor pentru depreciere, in cazul in care se constata o depreciere reversibila a acestora.

Evaluarea imobilizărilor corporale la data bilanțului se efectuează la cost, mai puțin amortizarea și ajustările cumulate din depreciere, sau la valoarea reevaluată, aceasta fiind valoarea justă la data reevaluării, mai puțin orice amortizare cumulată și orice pierderi din depreciere cumulate.

Monografie: O societate a achizitionat un program in data de 31.12.X la un pret de 20.000 lei care are o durata de amortizare de 5 ani. In data de 31.12.X+1 comisia de inventariere stabileste o valoare de 15.000 lei. Programul se vinde in anul X+2.

Inregistrari contabile:

  • Inregistrare depreciere imobilizare necorporala:

Calcul:

Valoarea contabila in X+1: Pret achizitie (20.000 lei) – Amortizare (4.000 lei) = 16.000 lei

Amortizarea anuala: 20.000 lei / 5 ani = 4.000 lei/an

Valoare contabila X+1 = 16.000 > Valoarea de inventar = 15.000 lei => Depreciere = 1.000 lei

6813 Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea imobilizărilor = 2908  Ajustări pentru deprecierea altor imobilizări necorporale    1.000 lei

Valoarea programului in bilant in X+1 = 20.000 lei – 4.000 lei – 1.000 lei = 15.000 lei

  • Anularea ajustare depreciere cu ocazia vanzarii:

2908 Ajustări pentru deprecierea altor imobilizări necorporale = 7813  Venituri din ajustări pentru deprecierea imobilizărilor   1.000 lei

Articole similare