Formularul 225 Declaratie privind castigurile din transferul titlurilor

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a elaborat următorul proiect de act normativ:

Proiect de Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 225 “Declaraţie privind stabilirea plăţilor anticipate pentru câştigurile obţinute din transferul titlurilor de valoare”

Potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu 1 iulie 2010 a fost modificat regimul fiscal aplicabil câştigurilor din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise.

Începând cu această dată, persoanele fizice, beneficiare de venit, au obligaţia stabilirii trimestriale a câştigului net/ pierderii nete, calculării şi virării impozitului reprezentând plată anticipată în contul impozitului pe câştigul net anual impozabil.

Impozitul de plată/ de restituit pentru perioada de raportare, reprezentând plată anticipată, se calculează de persoana fizică, beneficiară de venit, ca diferenţă între impozitul pe câştigul net determinat la sfârşitul fiecărui trimestru şi impozitul aferent trimestrului anterior. Impozitul pe câştigul net se stabileşte la sfârşitul fiecărui trimestru, prin aplicarea cotei de 16% asupra câştigului net cumulat, la sfârşitul trimestrului de raportare. Câştigul net/ pierderea netă se determină la sfârşitul fiecărui trimestru, ca diferenţă între câştigurile şi pierderile înregistrate cumulat de la începutul anului până la sfârşitul trimestrului de raportare.

Pentru perioada 01.07-31.12.2010, la stabilirea plăţilor anticipate se vor avea în vedere numai câştigurile şi pierderile aferente tranzacţiilor cu titluri de valoare efectuate începând cu data de 1 iulie 2010.

Având în vedere modificările legislative prezentate, se propune aprobarea modelului şi conţinutului formularului 225 “Declaraţie privind stabilirea plăţilor anticipate pentru câştigurile obţinute din transferul titlurilor de valoare“, precum şi a instrucţiunilor de completare a acestuia. În conţinutul formularului au fost prevăzute informaţii privind, atât suma de plată/de restituit aferentă trimestrului de raportare, cât şi modul de calcul a acesteia.

Completarea Formularului 225 privind impozitul din vanzarea titlurilor de valoare

Precizari ANAF legat de depunerea Formularului 225 privind impozitul din vanzarea titlurilor de valoare

Articole similare

Comentariul tau aici