Formularul F7000 utilizat de operatorii de platforme pentru raportare (DAC7)

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

ANAF a publicat in 02.10.2023 un proiect de ordin pentru aprobarea modelului și conținutului formularului utilizat de Operatorii de platforme, în vederea îndeplinirii obligației de raportare prevăzută la art. 291^5 alin.(1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

În conformitate cu prevederile art. 291^5, alin.(1) din Codul de procedură fiscală, operatorii de platforme au obligația de a raporta către A.N.A.F. informații privind vânzătorii raportabili conform art. 291^5, alin.(2) din Codul de Procedură Fiscală.

Prin OG nr.16/2023 publicată în MOF nr. 86 din data de 31.01.2023, au fost aduse modificări și completări Codului de procedură fiscală, în ceea ce privește schimbul automat obligatoriu de informații raportate deoperatorii de platforme. Potrivit art.342, alin. (1), din Legea nr. 207/2015 “Formularele necesare și instrucțiunile de utilizare a acestora privind administrarea creanțelor fiscale de către organul fiscal central, precum și orice norme sau instrucțiuni necesare aplicării unitare a prezentului cod se aprobă prin ordin al președintelui A.N.A.F.”. Astfel, având în vedere prevederile menționate, formularul care trebuie utilizat de operatorii de platforme pentru îndeplinirea obligațiilor de raportare în scopul realizării schimbului de informații în temeiul instrumentelor juridice de drept internațional la care România este parte, se aprobă prin ordin al A.N.A.F. În contextul celor expuse, se supune aprobării Proiectul de Ordin pentru aprobarea modelului și conținutului formularului utilizat de operatorii de platformă în vederea îndeplinirii obligației prevăzută la art. 291^5 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscale.

Prin proiect se propune aprobarea modelului formularului F7000 utilizat de Operatorii de platforme în vederea îndeplinirii obligației de raportare prevăzută la art. 291^5, alin.(1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

Articole similare

Comentariul tau aici