Fuziunea si divizarea societatilor – termenul zilei

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Potrivit Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, fuziunea se face prin absorbirea unei societati de catre o alta societate sau prin contopirea a doua sau mai multe societati pentru a alcatui o societate noua.

Divizarea se face prin impartirea intregului patrimoniu al unei societati care isi inceteaza existenta intre doua sau mai multe societati existente sau care iau astfel fiinta.

 • Societatea nu isi inceteaza existenta in cazul in care o parte din patrimoniul ei se desprinde si se transmite catre una sau mai multe societati existente sau care iau astfel fiinta.
 • Fuziunea sau divizarea se poate face si intre societati de forme diferite.
 • Societatile in lichidare pot fuziona sau se pot diviza, numai daca nu a inceput repartitia intre asociati a partilor ce li s-ar cuveni din lichidare.
 • Fuziunea sau divizarea se hotaraste de fiecare societate in parte, in conditiile stabilite pentru modificarea actului constitutiv al societatii.
 • Daca, prin fuziune sau divizare, se infiinteaza o noua societate, aceasta se constituie in conditiile prevazute de prezenta lege pentru forma de societate convenita.

Efecte:

Fuziunea sau divizarea are ca efect dizolvarea, fara lichidare, a societatii care isi inceteaza existenta si transmiterea universala a patrimoniului sau catre societatea sau societatile beneficiare, in starea in care se gaseste la data fuziunii sau a divizarii, in schimbul atribuirii de actiuni sau de parti sociale ale acestora catre asociatii societatii care inceteaza si, eventual, a unei sume in bani, care nu poate depasi 10% din valoarea nominala a actiunilor sau a partilor sociale atribuite.

Documente:

In baza hotararii adunarii generale a actionarilor a fiecareia dintre societatile care participa la fuziune sau la divizare, administratorii acestora intocmesc un proiect de fuziune sau de divizare, care va cuprinde:

 • forma, denumirea si sediul social al tuturor societatilor participante la operatiune;
 • fundamentarea si conditiile fuziunii sau ale divizarii;
 • stabilirea si evaluarea activului si pasivului, care se transmit societatilor beneficiare;
 • modalitatile de predare a actiunilor sau a partilor sociale si data de la care acestea dau dreptul la dividende;
 • raportul de schimb al actiunilor sau al partilor sociale si, daca este cazul, cuantumul sultei; nu vor putea fi schimbate pentru actiuni emise de societatea absorbanta actiunile societatii absorbite al caror titular este, direct sau prin persoane interpuse, societatea absorbanta ori insasi societatea absorbita;
 • cuantumul primei de fuziune sau de divizare;
 • drepturile care se acorda obligatarilor si orice alte avantaje speciale;
 • data situatiei financiare de fuziune/divizare, care va fi aceeasi pentru toate societatile participante;
 • orice alte date care prezinta interes pentru operatiune.

Articole similare