Contul 205

Contul 205 “Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare”

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența concesiunilor recunoscute ca imobilizări necorporale, a brevetelor, licențelor, mărcilor comerciale, precum și a altor drepturi și active similare aportate, achiziționate sau dobândite pe alte căi.

Contul 205 “Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare” este un cont de activ.

În debitul contului 205 “Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare” se înregistrează:

– brevetele, licențele, mărcile comerciale și alte valori similare achiziționate, reprezentând aport în natură, primite ca subvenții guvernamentale sau cu titlu gratuit, precum și cele constatate plus la inventar (404, 456, 475);

– brevetele, licențele, mărcile comerciale și alte valori similare achiziționate de la entități afiliate sau de la entități asociate și entități controlate în comun (451, 453);

– valoarea concesiunilor primite (167);

– imobilizările de natura cheltuielilor de dezvoltare aferente brevetelor sau licențelor (203).

În creditul contului 205 “Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare” se înregistrează:

– valoarea neamortizată a concesiunilor, brevetelor, licențelor, mărcilor comerciale și altor valori similare scoase din evidență (658);

– amortizarea concesiunilor, brevetelor, licențelor, mărcilor comerciale și altor valori similare, scoase din evidență (280);

– valoarea brevetelor, licențelor și a altor drepturi și valori similare depuse ca aport la capitalul altor entități, în schimbul dobândirii de participații în capitalul acestora (261, 262, 263, 265).

Soldul contului reprezintă concesiunile recunoscute ca imobilizări necorporale, brevetele, licențele, mărcile comerciale, precum și alte drepturi și active similare existente.

Articole similare