Contul 408

Contul 408 “Furnizori – facturi nesosite”
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa decontărilor cu furnizorii pentru aprovizionările de bunuri şi prestările de servicii, pentru care nu s-au primit facturi. Contul 408 “Furnizori – facturi nesosite” este un cont de pasiv.

În creditul contului 408 “Furnizori – facturi nesosite” se înregistrează:
– valoarea bunurilor aprovizionate sau a serviciilor prestate de către furnizori, precum şi a altor datorii către aceştia (301, 302, 303, 361, 371, 381, 4428, 604, 605, 611 la 626, 628, 658);
– rezultatul nefavorabil provenit din corectarea erorilor contabile, constatate în exerciţiul financiar curent, aferente exerciţiilor financiare precedente (117);
– diferenţele nefavorabile de curs valutar înregistrate la primirea facturii sau la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar, aferente datoriilor în valută către furnizori (665);
– diferenţele nefavorabile înregistrate la primirea facturii sau la închiderea exerciţiului, aferente datoriilor exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute (668).

În debitul contului 408 “Furnizori – facturi nesosite” se înregistrează:
– valoarea facturilor sosite (401);
– diferenţele favorabile de curs valutar înregistrate la primirea facturii sau la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (765);
– diferenţele favorabile aferente datoriilor exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, înregistrate la primirea facturii sau la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (768).
Soldul contului reprezintă sumele datorate furnizorilor pentru care nu s-au primit facturi.

Articole similare